Udviklingsprogrammet - Industri 4.0

Udviklingsprogrammet - Industri 4.0 løber frem til sommeren 2020 og har til formål at sprede viden om, og fremme anvendelsen af, Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder

Udviklingsprogrammet for Industri 4.0 er en målrettet indsats med formålet at styrke vækst og innovationskraften blandt SMV’er i Region Midtjylland. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i konkrete innovations-samarbejder.

Det overordnede program faciliteres af DAMRC og operationaliseres af de 8 partnere, heriblandt Business Region MidtVest.

 

Interesseret i at læse mere om programmet?

 

Projektets hjemmeside
Følg med i udviklingen af programmet her.


Partnerne i konsortiet

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC)

Væksthus Midtjylland

Innovationsnetværket Infinit (it)

Innovationsnetværket RoboCluster

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk

Innovationsnetværket Inbiom (biomasse)

Business Region Aarhus

Business Region MidtVest

__

Se Projektansøgningen til Region MidtJylland her