Udviklingsplatform for Midt-og Vestjyske Fødevarer

Business Region MidtVest er operatør på Engagefood vestlige satsning på fødevarerområdet.

Midt-og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer består af en række partnerorganisationer, videninstitutioner og virksomheder, som arbejder med udvikling på fødevareområdet:

 • Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard
 • Konsumfisk, der er et klyngesamarbejde mellem tre vestjyske havne
 • Regional Madkultur Vestjylland - en forening af lokale fødevareproducenter
 • FoodHUB - et samarbejde mellem FoodCenter Videbæk og Fødevarepark Skjern Enge (tre private virksomheder i samarbejde)
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • VIFU - Videnscenter for Fødevarer
 • LAG Ikast-Brande
 • LAG Småøerne
 • LAG Lemvig/Ringkøbing-Skjern
 • LAG Viborg/Skive
 • LAG Struer/Holstebro

Udviklingsplatformen arbejder med en vision om, at Midt- og Vestjylland som Danmarks førende fødevareproduktionsområde og spisekammer, anerkendes som hjertet og maven i den danske fødevareklynge.

Igennem netværk og tæt samarbejde på tværs af platformen og kommunegrænser vil partnerne sammen skabe vækst og udvikling inden for fødevareområdet i Midt- og Vestjylland.

Med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner, de stedbundne karakteristika i smag, processer og ressourcer udvikles virksomheder, produkter, afsætningskanaler og produktionsfællesskaber.

Arbejdet er finansieret af Region Midtjylland – og er en del af Engage Food – Erhvervsstyrelsen og Business Region MidtVest. Herudover medfinansierer partnerne arbejdet med deres arbejdsindsats.

Vi arbejder sammen med andre netværk og institutioner – bl.a. med Aarhus Universitet i projektet ”Provenance” og udviklingsplatformen er åben for nye partnere i form af organisationer, netværk og enkeltvirksomheder

Partnerne er i gang med at udvikle og implementere årets projektprogram, som løbende vil blive opdateret her under vores event side.

Lær mere om Engage Food platformen i videoen herunder.

Hvis du oplever problemer med at loade videoen, så klik på følgende link for at se videoen: https://youtu.be/l4vpsbNEiYw  

Læs mere om Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm