Udviklingsplatform for Midt-og Vestjyske Fødevarer

Business Region MidtVest er operatør på Engagefood vestlige satsning på fødevarerområdet.

Midt-og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer består af en række partnerorganisationer, videninstitutioner og virksomheder, som arbejder med udvikling på fødevareområdet:

 • Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard
 • Konsumfisk, der er et klyngesamarbejde mellem tre vestjyske havne
 • Regional Madkultur Vestjylland - en forening af lokale fødevareproducenter
 • FoodHUB - et samarbejde mellem FoodCenter Videbæk og Fødevarepark Skjern Enge (tre private virksomheder i samarbejde)
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • VIFU - Videnscenter for Fødevarer
 • LAG Ikast-Brande
 • LAG Småøerne
 • LAG Lemvig/Ringkøbing-Skjern
 • LAG Viborg/Skive
 • LAG Struer/Holstebro

Udviklingsplatformen arbejder med en vision om, at Midt- og Vestjylland som Danmarks førende fødevareproduktionsområde og spisekammer, anerkendes som hjertet og maven i den danske fødevareklynge.

Igennem netværk og tæt samarbejde på tværs af platformen og kommunegrænser vil partnerne sammen skabe vækst og udvikling inden for fødevareområdet i Midt- og Vestjylland.

Med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner, de stedbundne karakteristika i smag, processer og ressourcer udvikles virksomheder, produkter, afsætningskanaler og produktionsfællesskaber.

Arbejdet er finansieret af Region Midtjylland – og er en del af Engage Food – Erhvervsstyrelsen og Business Region MidtVest. Herudover medfinansierer partnerne arbejdet med deres arbejdsindsats.

Vi arbejder sammen med andre netværk og institutioner – bl.a. med Aarhus Universitet i projektet ”Provenance” og udviklingsplatformen er åben for nye partnere i form af organisationer, netværk og enkeltvirksomheder

Partnerne er i gang med at udvikle og implementere årets projektprogram, som løbende vil blive opdateret her under vores event side.

Lær mere om Engage Food platformen i videoen herunder.

Hvis du oplever problemer med at loade videoen, så klik på følgende link for at se videoen: https://youtu.be/l4vpsbNEiYw  

Kend Din Fisk(er)

Kend Din Fisk(er) er et formidlings-projekt, som skal synliggøre den vestjyske fiskers måde at arbejde med fisken på. Gennem små film, dokumentar, artikler, Facebook og meget mere kan du følge forskellige fiskere, som driver forskellige former for fiskeri fra de tre vestkysthavne Hvide Sande, Thyborøn og Thorsminde.


For mere information gå ind på www.KendDinFisker.dk.