Udviklingsprogrammet - Industri 4.0

Udviklingsprogrammet - Industri 4.0 løb frem til sommeren 2020 og havde til formål at sprede viden og fremme anvendelsen af Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder.

Udviklingsprogrammet for Industri 4.0 var en målrettet indsats med formålet at styrke vækst og innovationskraften blandt SMV’er i Region Midtjylland. Det skete gennem øget samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner i konkrete innovations-samarbejder.

Det overordnede program blev faciliteret af DAMRC og operationaliseret af de 8 partnere, heriblandt Business Region MidtVest.


Partnerne i konsortiet

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC)

Væksthus Midtjylland

Innovationsnetværket Infinit (it)

Innovationsnetværket RoboCluster

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk

Innovationsnetværket Inbiom (biomasse)

Business Region Aarhus

Business Region MidtVest

Se Projektansøgningen til Region MidtJylland her