Tips og tricks med michelinkok Rasmus Grønbech

I samarbejde med Engage Food, Sydvestjyske Smagsoplevelser og Food Organisation of Denmark arrangerede Business Region MidtVest et tiltag, hvor michelinkok Rasmus Grønbech rejste rundt i området for at give lokale restaurationer ved Lyby Strand, Ringkøbing og Hvide-Sande idéer og inspiration til nye retter på deres menukort.

Rasmus Grønbech var på tur i regionen i forbindelse med at Aarhus og Region Midtjylland var udnævnt til Europæisk Gastronomiregion i 2017. Udover spisestedet ved Lyby strand, så besøgte han også restauranter i Hvide Sande og Ringkøbing.

Baggrund
Mad og oplevelser med mad er en vigtig del for de fleste danske og internationale turisters ophold ved kysten, og resten af Danmark udenfor de større byer, og det er – bortset fra overnatningssted – også det, de fleste gæster bruger flest penge på.

En lang række undersøgelser tyder imidlertid på, at der er en betydelig udfordring med forholdet mellem pris og kvalitet på de danske spisesteder, særligt langs Vestkysten.

Formålet
Formålet med pilotprojektet var, på baggrund af ovenstående at afsøge mulighederne for, at skabe et betydeligt kvalitetsløft på udvalgte spisesteder, og udvikle en metode eller tilgang, der kan hjælpe spisestederne med at levere højere kvalitet på et bæredygtigt økonomisk grundlag. En metode der relativt hurtigt resulterer i som minimum uændrede og gerne forbedrede økonomiske resultater for de berørte virksomheder.

Pilotprojektet
Kernen i projektet var etablering af en gastronomisk mini task-force, der fungerer som rejsehold blandt udvalgte spisesteder, der selv ønsker et kvalitetsløft. 

Rejseholdet er nu etableret og består af Michelin kok Rasmus Grønbech (Grønbech & Churchill) og Pelle Øby Andersen (Food Organisation of Denmark) med ekspertise inden for kundesegmentering, marketing mv. samt evt. andre relevante eksperter.

Hensigten er særligt, at kokken Rasmus Grønbech sammen med det lokale personale laver en grundig gennemgang af hele kæden lige fra hvad der sættes på menuen, over anskaffelse og valg af råvarer til daglige arbejdsgange og tilberedningsmetoder.

Heri ligger nøglen til at hæve kvaliteten i selve spiseoplevelsen, og det vil i første omgang være det primære fokus for rejseholdet.

Parallelt indsamles mere systematisk viden om kundernes præferencer, efterspørgsel mv., og præsentationen og kommunikationen af måltidsoplevelsernes gennemgås.

Der indsamles under hvert forløb løbende viden:
1. Under selve forløbet noteres udfordringer, løsningsforslag, erfaringer og anden relevant information ned.

2. Ved forløbets afslutning spørges de deltagende virksomheder om deres vurdering af forløbet. Mener de, at det vil hæve den fremtidige kvalitet og indtjening i deres virksomhed? Hvad har de lært af forløbet etc.?

3. Ved sæsonens afslutning vender vi tilbage og spørger ind til de konkrete resultater: Blev det faktisk bedre mad end i tidligere sæsoner? Ville kunderne købe det? Og kunne det hænge sammen økonomisk?

Disse resultater samles i en mini-rapport med den væsentligste læring og anbefalinger til fremadrettet indsats.

De Midt- og Vestjyske deltagende restaurationer
Fra vores landsdel har følgende restauranter indtil videre deltaget i projektet:

Fjordens Perle, Lyby Strand

Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Kommandobroen, Hvide Sande


Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST