Scale Up - Smart Industry

Et nyt og udvidet programforløb for potentielle vækstvirksomheder, der opererer indenfor Industri 4.0 feltet.

Business Region MidtVest supporterer acceleratorforløbet Scale Up - Smart Industry, som Nupark Accelerace Management er operatør på.

Formålet med programmet er at intensivere og opskalere danske produktionsvirksomheder i Smart Industry, så virksomhederne kan blive store internationale spillere på markedet.

Programmet er relevant for alle typer af virksomheder (SMV og startups) der beskæftiger sig med varer, serviceydelser, produktionsprocesser o.lign. indenfor Industri 4.0 og som har et stort vækstpotentiale der ønskes udnyttet. Vækstpotentialet kan f.eks. være et nyt produkt eller service, et nyt marked, en ny forretningsmodel, ny teknologi. hvor mulighederne indenfor Industri 4.0 ønskes udnyttet til at skabe vækst. Programmet henvender sig til hele virksomheden eller en gren heraf, fx et spin out fra en eksisterende virksomhed, hvor der er skabt eller bevist en stor markedsmulighed der ønskes udnyttet.

Nye muligheder i Scale Up programmet 
I forhold til tidligere, giver programmet nu deltagere yderligere:

1. Mulighed for tilknytning af eksterne specialister, hvor der afsættes en ramme på op til 200 tkr., hvor virksomheden får dækket 60% af udgiften hertil
2. Specialiserede workshops, hvor deltagerne er medbestemmende om tema og emne

Økonomien for deltagere er afhængig af valg af ramme for eventuelle eksterne specialister, idet der herudover fortsat indgår op til 170 timers individuel forretningsrådgivning af business coaches fra Nupark Management.

Økonomien kan kort skitseres således:

Totalværdi alt inkl. 6-9 mdr. 
(workshops, kapitalforløb, rådgivning)  
Business coach Ramme til eksterne specialister Egenbetaling v/virksomhed
DKK 260.000 Ca 170 timer + Workshop DKK 0 DKK 0
DKK 360.000 Ca 170 timer + Workshop DKK 100.000 DKK 40.000
DKK 410.000 Ca 170 timer + Workshop DKK 150.000 DKK 60.000
DKK 460.000 Ca 170 timer + Workshop DKK 200.000 DKK 80.000

 

 

Om programmet
SCALE-UP programmet kommer består af tre årlige runder, hvor første runde blev gennemført i foråret 2017. Runden for 2018 har ansøgningsfrist d. 28. september 2017.

Hver cyklus har følgende forløb:

  • Årlig screening af 100 virksomheder
  • Heraf udvælges 10 virksomheder til et intensivt acceleratorforløb af 6 måneders varighed

Vil du vide mere om Scale Up programmet så læs her eller kontakt Scale Up programlederne

Jan Nielsen
Mob: +45 2872 0242
Mail: jan@nupark.dk 

Poul Sojbjerg
Mob: + 45 3145 8999 
Mail: ps@nupark.dk

 

Projektpartnere
Samarbejdet er indgået mellem Nupark Accelerace Management A/S og Busines Region MidtVest i april 2017 med en projektperiode til og med 2020.