TBMI Challenge 2021

Hvad er TBMI?
TBMI (Technological business Model Innovation) er en af kernefagene på ingeniøruddannelsen teknologibaseret forretningsudvikling på AU BTECH i Herning. Dette fag har til hensigt at lære de studerende at opbygge eller forbedre virksomheders forretningsmodeller med udgangspunkt i teknologi. Hvad dækker begrebet forretningsmodeller over? Hvis vi skal skære helt ind til benet, så vil de formentlig gerne have et svar på syv simple spørgsmål:

  •          Hvilke produkter, serviceydelser eller procesydelser tilbyder forretningsmodellen?
  •          Hvilke kunder og brugere henvender forretningsmodellen sig til?
  •          Hvilke funktioner udfører forretningsmodellen? (tænk som led i en kæde)
  •          Hvilke interne kompetencer anvender forretningsmodellen? (der kan både være tale om udstyr, viden, menneskelige kvalifikationer og kultur)
  •          Hvem er forretningsmodellens samarbejdspartnere og leverandører (Alle der har en rolle i forretningsmodellen)
  •          Hvordan beregner forretningsmodellen priser og omkostninger?
  •          Hvilke relationer har forretningsmodellen? (Først gør vi, så gør vi x, så gør …)

Udover de studerende skal beherske alle designelementer i relation til udvikling af forretningsmodeller skal de kunne inddrage et teknologisk aspekt ved design af ny forretningsmodeller. Dette kunne fx være robot teknologi, Internet of Things, Industri 4.0, nye materialer, droner, Virtual Reality osv.

Metoden som de studerende lærer at anvende til udviklingen af forretningsmodeller hedder Bee tool kit.

 

En mulighed for virksomheder
Udover at de studerende lærer metoderne og teknologierne skal de også kunne demonstrere at de kan anvende det i praksis. Det er netop her at vi har brug for din hjælp! Den praktiske opgave de studerende skal gennemføre kalder vi en TBMI challenge. En TBMI Challenge er en praktisk problemstilling som er stillet af en virksomhed, der ønsker at få udfordret deres nuværende forretningsmodeller eller har idéer til nye. De studerende vil igennem en intensiv periode arbejde på konkrete løsninger til udfordringen.

 

Interesseret i at høre nærmere, så kontakt

Mirk Presser, Associate Professor, Aarhus Universitet

Mirko.presser@btech.au.dk

+45 3049 0976

 

John Hansen, Karrierekonsulent, Aarhus Universitet

John.hansen@au.dk

+45 8716 6916