STEM på industrien - STX og HF i industrien

Et tæt samarbejde mellem Business Region MidtVest og en bred række partnere skal være med til at etablere bro mellem den almene gymnasiesektor, videregående uddannelsesinstitutioner og industrivirksomheder i Midt- og Vestjylland. Indsatsen er delvist finansieret via Region Midtjylland.

Midt- og Vestjylland er Danmarks produktionsområde.

Der findes ca. 1778 industrivirksomheder, og området har med et BNP pr. indbygger på 338.927 kr. landets 2. højeste gennemsnit. Dette på trods af, at kun 5,7% af landets befolkning bor i området. For virksomhederne er det af afgørende betydning, at de har adgang til de rette kompetencer for fortsat at kunne udvikle sig og vækste. Dog oplever 20% af landets virksomheder indenfor industrien rekrutteringsudfordringer. Industrien i Midt- og Vestjylland efterspørger kompetencer indenfor særligt STEM-området, men også indenfor erhvervssprog. Demografien for området spiller også en vigtig rolle. Fra 2010 til 2020 er der generelt set sket et fald i befolkningen på ca. 1700 personer. Antallet af personer mellem 0-49 år er faldet, og antallet af studenter i Midtjylland, der ikke er i uddannelse 27 måneder efter dimission er stigende. Fortsætter denne udvikling, vil virksomhederne opleve tiltagende store rekrutteringsudfordringer.

Uddannelses- og karriereveje i industrien.

Der er et behov for at højne både STX-, HF-elevers og -læreres interesse for, kendskab til og viden om erhvervslivet og de uddannelsesmuligheder, der er på de videregående uddannelser i deres område. Business Region MidtVest har derfor i et bredt partnerskab der dækker hele Midt-og Vestjylland, sat fokus på at flere STX- og HF-elever vælger en uddannelses- og karrierevej indenfor industrien. Partnerskabet omfatter gymnasier, videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder, erhvervsråd og Business Region MidtVest. 

Gennem et treårigt projekt er vi i gang med at etablere en bro mellem den almene gymnasiesektor, videregående uddannelsesinstitutioner og industrivirksomheder. Formålet er at inspirere unge fra STX og HF til de uddannelses- og karriereveje, der er indenfor industrien i Midt- og Vestjylland. Derigennem bidrager projektet dels til at lette overgangene mellem gymnasium, videregående uddannelse og efterfølgende karriere, dels at sikre kompetenceforsyningen til industrien i fremtiden, og dels til at løse den demografiske udfordring ved at øge sandsynligheden for, at områdets unge bliver boende for at uddanne sig og på sigt tage et job i en af områdets virksomheder.

Det centrale element i projektet er at udvikle undervisningsforløb til gymnasieelever i et partnerskab mellem virksomheder, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner. Forløbene udvikles indenfor STEM- og sprogfag, og vil leve op til læringsmålene for det pågældende fag.

Business Region MidtVest varetager projektledelsen og du er altid velkommen til at kontakte projektleder Pernille Maj Svendsen i Business Region MidtVest direkte på pernille.svendsen@br-mv.dk eller +45 2061 8295.