Provenance DK

Provenance DK er et tre-årigt forsknings- og udviklingsprojekt indenfor landbrugsproduktion

Baggrunden for ProvenanceDK projektet skal findes i en række økonomiske og miljømæssige udfordringer for den danske fødevaresektor. For det første afgiver den danske fødevaresektor arbejdspladser på regional skala. Landbruget har også specifikke økonomiske udfordringer i disse år, og et af de helt centrale problemer er et generelt indkomstproblem for de danske landmænd. Landbruget er endvidere udfordret mht. overholdelse af EU’s vandramme- og biodiversitetsdirektiver, hvilket potentielt kan have vidtrækkende effekter på landbrugsproduktionens udformning i dele af landet. Denne udfordring peger dermed på behovet for en differentiering af landbrugsproduktionens udformning.

Projektets grundantagelse er derfor, at udvikling af typeprodukter, dvs. fødevareprodukter med særlige kvaliteter som knytter sig til produktionsstedet eller -historien, kan være en vej gennem disse udfordringer. Her kan man tilpasse produktionen til specifikke geografiske vilkår, samtidigt med at sådanne produkter har et betragteligt potentiale for at øge producenternes afregningspris. Der er mange eksempler på sådanne produkter på niveau med individuelle producenter, men der mangler viden på skalaer over bedriftsniveau. Et af projektets mål er at imødekomme dette vidensbehov.

Projektet har således til formål at:
1) udføre en detaljeret kortlægning af fysiske og socio-kulturelle faktorer, som kunne indgå i typeprodukter
2) udvikle forretningsmodeller for typeprodukter
3) udarbejde handlingsplaner for realisering af flere danske typeprodukter via workshops med producenter, kommuner, og private virksomheder
4) iværksætte udvikling af specifikke typeprodukter

Projektets forventede resultat:
Resultatet på kort sigt er et landsdækkende atlas over typeprodukter, og på længere sigt iværksættelse af samarbejde mellem virksomheder og kommuner samt udvikling af en række danske typeprodukter.

Projektperiode:
Projektet vil løbe i perioden februar 2017 til februar 2020. Det samlede budget for projektet er 20 millioner kr., hvoraf Innovationsfonden investerer 13 millioner kr.

Projektpartnere:
Projektet er et partnerskab mellem to institutter på Aarhus Universitet, tre danske kommuner og Business Region MidtVest, samt en række private virksomheder, der er aktive på markedet for fødevarer med stedspecifikke kvaliteter

Du kan læse mere om Provenance DK på deres hjemmeside her