Massiv fælles indsats skal tiltrække internationale talenter

Et tæt samarbejde mellem Business Region MidtVest og blandt andre Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity skal sikre velkvalificeret arbejdskraft til udviklingen af midtjyske virksomheder. Indsatsen er delvist finansieret af EU.

Virksomheders udvikling og vækst er afhængig af dygtige medarbejdere, men Beskæftigelsesministeriet registrerede fra september 2018 til februar 2019 over 70.000 forgæves stillingsopslag fra danske virksomheder og ifølge en analyse fra SMV Danmark er andelen af små og mellemstore virksomheder, der er begrænset af mangel på arbejdskraft steget fra ca. 7 til 36% siden 2010. Denne tendens ses også i Midt- og Vestjylland, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for specifikke områder. Derfor vil Business Region MidtVest i de kommende år arbejde systematisk på at tiltrække kvalificerede internationale medarbejdere til området, ligesom der også er fokus på at fastholde og støtte internationale studerende i at blive ansat i virksomheder, der har brug for deres kompetencer.

Lokal forankring gennem Headstart

Indsatsen har et regionalt fokus og et nationalt perspektiv. Det regionale fokus, Headstart, skal sikre, at vi i Midtjylland fortsat kan tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft og er et samarbejde mellem Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity. Headstart vil samle områdets virksomheder i en fælles indsats for at tiltrække og fastholde de medarbejdere, regionens virksomheder har brug for nu, om fem år og i fremtiden. En fælles tværkommunal strategisk indsats skal sikre programmets succes. Herigennem øger vi synligheden af vores virksomheder og ikke mindst potentielle karriereveje og økosystemer af virksomheder, så mulige kandidater finder en destination med mange jobmuligheder.

Vi skal også øge synligheden af området som et attraktivt sted at bo med mange muligheder både på og udenfor arbejdspladsen. Der er behov for at nytænke formater og kanaler, så de tilpasses et moderne globaliseret mediebillede, hvor det er økonomisk uoverkommeligt for den enkelte virksomhed alene at nå relevante målgrupper gennem annoncering. Konkrete tiltag inkluderer en fælles job- og brandingplatform, headstartcareer.dk, og etableringen af et ambassadørnetværk af herboende og nye medarbejdere.

Nationalt perspektiv skal styrke indsatsen

For at stå så stærkt som muligt i konkurrencen om internationale talenter er Business Region MidtVest også en primær partner i det nationale talenttiltrækningsprogram, Talent til Danmark (TalenTDK), som har til formål at højne det samlede niveau for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse i hele Danmark, så vi uanset konjunkturudviklingen har adgang til højt specialiseret arbejdskraft og talenter, der kan være med til at udvikle Danmark nu og i fremtiden. Læs mere om TalentTDK her.


Mangler I kvalificeret arbejdskraft i jeres virksomhed og vil I være med i vores talenttiltrækningsindsats? Så kontakt projektleder i Business Region MidtVest Pernille Maj Svendsen pernille.svendsen@br-mv.dk / +45 2061 8295 eller kommunikationskonsulent Louise Faurby Jeppesen louise.jeppesen@br-mv.dk / +45 2157 2246