Visionen for Business Region MidtVest

Vores vision er at fremme vækst og udvikling i Midt- og Vestjylland gennem optimale vilkår for erhverv og bosætning, samt via en stærk international position.

Formål

  • At skabe en stærk midt- og vestjysk byregion med kritisk masse og gennemslagskraft
  • At styrke erhvervsbetingelserne i hele området
  • At styrke den globale konkurrenceevne
  • At interagere med andre byregioner i landet
  • At være en stærk international aktør

Mission

Kommunerne i det midt- og vestjyske vil gennem fælles handlinger og aktiviteter opnå større gennemslagskraft i arbejdet for vækst, beskæftigelse og bosætning.

Værdier

  • Vi fremmer synergi og opnår resultater
  • Vi vil være markante på den regionale, nationale og internationale scene
  • Vi er hinandens medspillere

 

Hent: Strategien 2020-2022 - Business Region MidtVest

Se de arbejdsområder som Business Region MidtVest i øjeblikket arbejder på.