Fakta om Midt- og Vestjylland

Grundlæggende facts om kommunerne i Business Region MidtVest

Indbyggere & areal
Business Region MidtVest består af 333.349 indbyggere (pr. 1 januar 2018), hvilket er svarende til 5,8 % af den danske befolkning. 

De 7 kommuner udgør et samlet areal på 5.756,5 km2 eller 13,4% af Danmarks samlede areal.

Kilde: Noegletal.dk (2018)

 

Antal virksomheder
Der er i alt 44.207 virksomheder, heraf 1.771 aktive industrivirksomheder i det midt og vestjyske område, hvor den største branche er Landbrug, skovbrug og fiskeri.

Kilde: Estatistik (2017)

 

Indpendling & Udpendling
I området indpendler 103.479 (31%) til de 7 kommunernes arbejdspladser, hvorimod 99.398 (30%) indbyggere udpendler.

Kilde: Noegletal.dk (2015)

Eksport pr. indbygger
Den gennemsnitlige vareeksport pr. indbygger i Midt- og Vestjylland er på ca. 200.000 kr., hvilket er 104.000 kr. højere end Sydjylland, som besidder den 2. højeste vareeksport pr. indbygger.

Området står for 12 % af den samlede eksport i Danmark.  

Kilde: Erhverv og Fritid, Ikast-Brande Kommune.

 

BNP pr. indbygger
Midt- og Vestjylland har med et BNP pr. indbygger på 338.927 kr. landets 2. højeste gennemsnit.

Kilde: Vækst og Velstand i hele Danmark, April 2016 (Dansk Byggeri).

Fuldtidsledighed
Landsdelen Vestjylland, herunder områdets 7 kommuner, har en gennemsnitlig fuldtidsledighded på 3,65 %, hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet på 4,3 %.

Kilde: dst.dk (2018).

Erhvervsvenlige kommuner
Med seks ud af syv kommuner rangerende i top 50 af de 98 kommuner, i en analyse for de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark, er der god grobund for vækst og fortsat udvikling af området som helhed.

Kilde: Kommunerne og erhvervslivet - Erhvervs og byggevenlige kommuner 2017 (Dansk Byggeri).

 

Business Regions
Der eksisterer 9 Business Regions i Danmark.

Business Region MidtVest blev stiftet d. 6. januar 2016, hvilket gør os til en af de senest dannede Business Regioner. 

Beskæftigelse
Områdets 7 kommuner har i alt 166.524 arbejdspladser.

Kilde: Midt i Statistikken, Region Midtjylland (2017).