Årshjul

Årshjulet, som ses nedenfor, giver et indblik i de arbejdsgrupper som Business Region MidtVest opererer med samt den overordnede struktur for afholdelse af møder i løbet af året.