Ny strategi og årsrapport godkendt

På årets generalforsamling vedtog medlemmerne af Business Region MidtVest foreningens strategi for 2023-2025 samt årsrapporten 2022

 

 

 

Business Region MidtVest Strategipapir 2023-2025

 

 

 

 

Business Region MidtVest Årsrapport 2022

 

BRMV Årsrapport