Europæisk Gastronomiregion - Åben for ansøgning af mikropuljer

Der kan ansøges om op til 20.000 kr.

Europæisk Gastronomiregions mikropulje støtter nyskabende oplevelser, samarbejder og koncepter for udvikling af lokalsamfund i Region Midtjylland inden for gastronomi og kultur. De støttede projekter skal bidrage til en bæredygtig udvikling i regionens by- og landområder herunder dyrke stærke identiteter, understøtte ”det gode liv” og fremme stolthed i lokalområder. Mikropuljen skal bidrage til, at vækstlagets idéer kan realiseres og give aktører muligheden for at teste deres koncepter, idéer eller projekters styrker og svagheder.

Mikropuljen uddeles som en del af Europæisk Gastronomiregion, den blivende titel som Region Midtjylland modtog af en international jury i 2017. Europæisk Gastronomiregion har siden 2015 haft særligt fokus på kultursamarbejder, kokkesamarbejder, internationalisering og events. Med Mikropuljen sættes der nu ekstra fokus på oplevelsesøkonomi og lokalsamfundet. Puljen er skabt ud fra et ønske om at støtte ildsjæle, nye samarbejder og mindre lokale projekter, hvor der er kort fra idé til handling.

Mikropuljen støtter almennyttige projekter og yder således ikke støtte til kommerciel nytte.

Krav til støttede projekter:

 • Projekterne skal tage udgangspunkt i mad herunder fx natur, gastronomi, måltidet eller råvarer
 • Projekterne skal være funderet i Region Midtjylland
 • Der skal bidrages med minimum 50 % medfinansiering. Medfinansiering kan godt være i timer.
 • Projekterne skal gennemføres inden for 6 måneder efter bevilling
 • Se mere under ’Vilkår ved modtagelse af tilskud fra Europæisk Gastronomiregions Mikropulje’

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Potentialet til videreførelse efter afholdelse
 • Samarbejde på tværs af sektorer som gastronomi og kultur
 • Graden af nyskabelse
 • Inddragelse af eller bidrag til lokalsamfund

Markedsføring:

 • Offentlige events optages automatisk i eventkalenderen på www.danishfoodregion.dk
 • Senest 30 dage efter bevilling skal der indsendes en 500-700 anslags beskrivelse samt minimum 2 billeder til anvendelse i markedsføring.

Praktisk:

 • Der kan ansøges om op til 20.000 kr.
 • Ansøgningsfrist: 15. marts 2021 kl. 23.59.
 • Ansøgningen skal bestå af udfyldt ansøgningsskema, budget og finansieringsplan (findes på de efterfølgende sider) og eventuelle bilag.
 • Som ansøger skal du være ved telefonen tirsdag den 23. marts i tidsrummet 13.00-15.00, da beslutningsudvalget kan have opklarende spørgsmål til din ansøgning.
 • Ansøgninger vurderes af styregruppen bag Europæisk Gastronomiregion.
 • Se tidligere støttede projekter her

 

Ansøgning forgår via ansøgningsskemaet som kan findes på følgende side:

https://www.danishfoodregion.dk/mikropulje/ 

Send din ansøgning, budget og eventuelle bilag til lnr@thefoodproject.dk senest d. 15. marts 2021 kl. 23.59.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen er du velkommen til at kontakte Louise Nørgaard Reifling på lnr@thefoodproject.dk.

Food Organisation of Denmark fungerer som sekretariat for Europæisk Gastronomiregion i samarbejde med Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Institut for Måltider og Region Midtjylland.