Stort automatiseringspotentiale i Midt- og Vestjylland

Hvis den internationale konkurrenceevne skal opretholdes, skal virksomhederne i Midt- og Vestjylland hoppe med på vognen på det tog, der kører nu - læsset med teknologisk omstilling.

Som stor eksportnation og et land hvor nationaløkonomien, udviklingen i beskæftigelsen og borgernes generelle velfærd er direkte afhængig af vores fortsatte evne til at udvikle og sælge produkter til store dele af verden, er Danmark i et tidsmæssigt kapløb med andre nationer om at få omstillet særligt fremstillingsbranchen til Industri 4.0 - både i forhold til nye teknologier og i forhold til nye forretningsmodeller.

 

 

Kilde: Aarhus BSS & McKinsey, A Future That Works: The Impact of Automation in Denmark

 

En vej til øget produktivitet

I forhold til den teknologiske omstilling inden for fremstillingsbranchen er der i området stadigt et stort forbedringspotentiale. Det viser en rapport fra The Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms ved Aarhus BSS og konsulenthuset McKinsey & Company. En af rapportens konklusioner er at der blandt MidtVests industrielle styrkepositioner – flere økosystemer centreret omkring fremstillingserhvervet – eksisterer et stort automatiseringspotentiale, som kan øge produktiviteten lokalt og dermed også øge de økonomiske effekter heraf.

Ifølge rapporten har Midt- og Vestjylland et særligt stort automatiseringspotentiale, hvad angår arbejdstimer, der kan frigives som følge af nye industrielle teknologier.Blandt de kommuner i Danmark som rapporten vurderer har det allerhøjeste automatiseringspotentiale er både Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Skive, tæt efterfulgt af Ikast-Brande og Struer Kommune.

 

Fyrtårnsprojekter inden for digitalisering

Derfor arbejder BRMV aktivt med at understøtte den teknologiske omstilling gennem flere initiativer. Hvert år mødes fremstillingsvirksomheder og andre aktører til Manufacturing Festival Denmark i MidtVest. Med et overordnet fokus på digitalisering og Industri 4.0 har vi arbejdet med forskelligt fokus på teknologi- og forretningsmodeller. Næste gang Manufacturing Festival Denmark løber af stablen er d. 22. april 2021. Du kan holde dig orienteret her https://manufacturingfestival.dk/.

Som nye fyrtårnsprojekter arbejder vi med etablering af et teknologicenter med fokus på droner i Drone Hub Vest i et samarbejde med Stauning Lufthavn og AU i Herning. Ligesom vi har en større satsning på vej med et Digital Area Lab som en digital legeplads, hvor virksomheder kan bruge de faciliteter, kompetencer og netværk, vi allerede har i området, på en måde der tager lokalt udgangspunkt og gør os bedre sammen.