Midt- og vestjyske styrkepositioner ligger i industri og primærerhverv

Midt- og Vestjylland står stærkt, når det kommer til industri og de primære erhverv, som udgør motoren i midtvestjysk økonomi.

 

Stor midt- og vestjysk fremstillingsindustri

Opgjort i antal arbejdssteder/fysiske lokationer fyldte fremstillingsindustrien godt 8 pct. i Midt- og Vestjylland i 2018, hvor den på landsplan lå på omkring 6 pct. På tværs af hele Danmark udgjorde fremstillingsindustrien i gennemsnit omkring 11 pct. af den samlede beskæftigelse. I Midt- og Vestjylland udgjorde fremstillingsindustrien næsten det dobbelte af landsgennemsnittet med 20 pct. af den samlede beskæftigelse.

Af de mange jobs inden for det lokale fremstillingserhverv kommer en pæn del af dem fra virksomheder med en vis medarbejdervolumen. Af alle danske fremstillingsvirksomheder med minimum 50 medarbejdere er 12 pct. beliggende i Midt- og Vestjyllands syv kommuner: 125 virksomheder mod i alt 1044 på landsplan.

 

Dobbelt så stor andel af større virksomheder i de primære erhverv i Midt- og Vestjylland

Et lignende billede tegner sig af de primære erhverv i Midt- og Vestjylland, som samlet set udgjorde i omegnen af 6 pct. af den samlede beskæftigelse i 2018 mod omkring 2 pct. på landsplan.

Vi har 165 virksomheder i MidtVest med minimum 10 medarbejdere i de primære erhverv, hvor der på landsplan findes 1125 virksomheder. Altså næsten 15 pct. i Midt- og Vestjylland.

 

Innovative fødevarevirksomheder

Med henblik på at komme tættere på en forståelse af økosystemet i fødevareindustrien har vi fået udarbejdet en kortlægning af de innovationsmodne virksomheder i fødevareindustrien (fra primær industri over forarbejdning og procesindustri til afsætning) baseret på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFIR) udgivelse i januar 2019 ’Innovationsmodne Virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen’. Parametre som internationalisering, kompetencer, FoU aktivitet m.fl. er lagt til grund for en samlet vurdering af de godt 8.000 virksomheder i fødevareindustrien i Midt- og Vestjylland, som var mål for analysen. Der er tale om næsten 20 pct. af vores samlede virksomhedspopulation og ca. 10 pct. af alle danske fødevarevirksomheder.

Undersøgelsen viser, at fødevarevirksomhederne i MidtVest ligger på niveau med landsgennemsnittet ift. innovationsgrad, og den viser ikke overraskende, at det især er større virksomheder og kapitalselskaber, som er mest tilbøjelige til at deltage i innovationsordninger.

Med henblik på at understøtte hele fødevare-økosystemet er vi i fuld gang med at udvikle Madmødet, som gennemføres i dagene 27.-30. maj 2021. Da vi har udviklet dette initiativ som en distribueret model med mange deltagende virksomheder og organisationer på tværs af hele Midt- og Vestjylland med mange aktiviteter, der foregår udendørs hen over 4 dage, er vi godt klædt på ift. at det endelige design skal kunne håndtere en situation, hvor Corona ikke helt har forladt os.

Du kan løbende følge med i udviklingen på Madmodet.dk og i dette link finder du en oversigt over programmet, som det ser ud nu.

 

Se det seneste nyt på vores sociale medier nedenfor: