Klyngeorganisationer og økosystemer i Midt- og Vestjylland

Midt- og Vestjylland er blevet hjemsted for to hovedkontorer og tre afdelinger af de nye nationale klyngeorganisationer. Klyngernes strategiske placering i det midt- og vestjyske bekræfter områdets styrkepositioner inden for en række brancher, hvori fremstillingserhvervet er en vigtig drivkraft.

Den 1. oktober 2020 offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet, at i alt 14 nye viden- og erhvervsklynger med tilstedeværelse på tværs af Danmark var kommet på plads. De nye klynger, hvoraf fire er spirende, udsprang af de industrielle styrkepositioner, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2019-strategien ”Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023” lagde sig fast på, at Danmark skal dyrke i de kommende år.

Af de 14 nye klynger har fire af dem fysisk tilstedeværelse i Midt- og Vestjylland (den ene klynge med to enheder i området). Set med erhvervsudviklende øjne er de nye klyngeorganisationer værd at tage et nærmere kig på. De giver nemlig en fornuftig indikation af, hvor Midt- og Vestjylland som område blandt andet står rigtigt stærkt rent industrielt.

 

 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2020), Kort over viden- og erhvervsklynger

 

Klyngerne i MidtVest

Med et stort og veludviklet økosystem inden for lifestyle og design-segmentet, hvilket i Midt- og Vestjylland favner brancherne ”lyd”, ”tekstil og beklædning” samt ”møbler og tæpper”, er der god fornuft i at placere hovedafdelingen af både Lifestyle & Design Cluster og Danish Sound Cluster i området. Hertil kommer en lokal tilstedeværelse af Klyngen for Avanceret Produktion (MADE) i form af Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC), som er en satellitenhed i denne klynge. To yderligere satellitenheder har også hjemme i det midt- og vestjyske, henholdsvis i klyngerne Food & Bio Cluster Denmark og Lifestyle & Design Cluster.

Som placeringen af klyngeorganisationerne antyder, er der i Midt- og Vestjylland en meget høj grad af specialisering inden for fremstillingserhvervet. En specialisering der går på tværs af en række industrier, som er vigtig for områdets syv kommuner – både hvad angår den lokale beskæftigelse, erhvervsudvikling og eksportaktivitet.

 

Hele, velfungerende økosystemer

Midt- og Vestjylland er hjemsted for flere økosystemer, hvori fremstillingserhvervet er et vigtigt omdrejningspunkt. Foruden et veludviklet økosystem inden for lifestyle og design, fylder fødevare- og bioressourceindustrien – i antal virksomheder og antal beskæftigede – meget i området. Det samme gør økosystemet for vedvarende energi og grøn teknologi. En central årsag til de nævnte økosystemers solide forankring i det midt- og vestjyske er netop deres organisering. Midt- og Vestjylland er ikke kun stærk på hovedproducenter, men også på andre værdikædeled, heriblandt underleverandører og servicerelaterede virksomheder der indgår i og bidrager til at skabe hele og velfungerende økosystemer.

 

Vindindustriens økosystem

Et eksempel på dette er økosystemet for vedvarende energi og grøn teknologi, hvor vi ud over globale vindmølleproducenter som Siemens Gamesa Renewable Energy og Vestas Wind Systems har et stort antal fremstillingsvirksomheder, der agerer underleverandører til hovedproducenterne af alt lige fra komponenter i plast, gummi, glasfiber og metal til elektronik og softwaresystemer. Hertil kommer virksomheder der har specialiseret sig i fremstilling af forskellige ’tool solutions’ (i form af blandt andet værktøj, udstyr og maskineri), som finder anvendelse i selve vindmølleproduktionen. Som et sidste led i værdikæden står viden- og servicerelaterede virksomheder klar til at rådgive om grønnere energiløsninger samt assistere i montering, servicering, vedligeholdelse og reparation af blandt andet vindmøller.

Et lignende billede kan tegnes af andre økosystemer i Midt- og Vestjylland. I lighed med økosystemet for vedvarende energi og grøn teknologi er de med til at sikre mange arbejdspladser lokalt, ligesom de også bidrager betragteligt til Danmarks samlede eksport af vare- og tjenesteydelser.

 

Kortlægning af industrielle værdikæder og økosystemer

I BRMV har vi kortlagt nogle af de industrielle værdikæder. Et eksempel herpå er økosystemet for vedvarende energi og andre grønne løsninger, hvis værdikæde er afbilledet nedenfor.

 

Kilde: Business Region MidtVest (2020), Værdikæden for vedvarende energi og grønne løsninger i Midt- og Vestjylland

 

En solid indsigt i Midt- og Vestjyllands centrale økosystemer – til dels opnået via en systematisk kortlægning af dem – udgør grundlaget for arbejdet med udviklingen af rammerne for vækst i MidtVest.