Business Region MidtVest tiltrækker internationale specialister til Midt- og Vestjylland

Manglen på digitale talenter i Danmark kan blive en stor barriere for den digitale transformation, og derfor er ét af Business Region MidtVests store fokusområder at tiltrække velkvalificerede, internationale talenter til de midt- og vestjyske virksomheder.

 

Der er behov for at arbejde med tiltrækning og fastholdelse af velkvalificeret arbejdskraft, herunder særligt digitale talenter, i Danmark. En fjerdedel af alle organisationer kan ikke få dækket deres digitale kompetencebehov (Digital Dogme, 2020), og fremadrettet forventes behovet at blive endnu større.

Derfor er Business Region MidtVest (BRMV) partner på to store talenttiltrækningsprojekter med fokus på velkvalificerede kandidater i udlandet særligt inden for IT/Tech, Business og Engineering.

 Sekretariatschef i Business Region MidtVest, Susanne Nors:

For at undgå at virksomhederne skal kæmpe om de samme få specialister, vil vi øge den samlede pulje af velkvalificeret arbejdskraft i området og retter derfor blikket mod udlandet i en omfattende branding- og rekrutteringsindsats. Det gør vi i samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdspartnere, så vi sikrer størst mulig forankring af indsatsen.”

 

Branding af Midt- og Vestjylland

Branding- og rekrutteringsindsatsen tager primært afsæt i to projekter; det regionale projekt HEADSTART og det nationale projekt Talent til Danmark.

Programleder for HEADSTART, Anne Louise Møller Lauritsen, forklarer:

”I begge projekter gør vi en stor indsats for at gøre internationale kandidater opmærksomme på, hvad Danmark kan tilbyde i form af livskvalitet, work-life balance osv. I HEADSTART zoomer vi specifikt ind på Midtjylland, og går fra BRMVs side massivt ud og brander Midt- og Vestjylland som en fantastisk karrieredestination med spændende virksomheder og gode, udfordrende jobmuligheder – og et skønt sted at bo.”

Brandingen af området udføres bl.a. via, store digitale annonceringskampagner samt hyppige, elektroniske nyhedsbreve med information om det gode liv i Midtjylland, historier fra konkrete virksomheder og ambassadører, og aktuelle stillingsopslag. Alt sammen rettet mod relevante, velkvalificerede internationale kandidater.

For at gøre disse tiltag så målrettede og effektive som muligt, pågår der i BRMV et omfattende analysearbejde, der dels kortlægger kompetencebehovet hos de midt- og vestjyske virksomheder, og dels identificerer områder i udlandet med en høj koncentration af sådanne kompetencer.

 

 

 

 

 

Billedet viser en annonce fra en facebook-kampagne rettet mod udenlandske specialister i den ønskede målgruppe. Annoncen leder videre til HEADSTARTs hjemmeside med mere information om livet i Midtjylland og mulighed for at skrive sig op til et månedligt nyhedsbrev.

 

Udover brandingen kører der også andre aktiviteter i HEADSTART, herunder onboarding af internationale medarbejdere i lokalsamfundet, samt fastholdelse af internationale studerende. Desuden har projektet skabt et ambassadørnetværk af herboende internationale medarbejdere, der fortæller deres egne, personlige historier om det gode liv i Midtjylland – historier der bliver brugt i markedsføringen. Sidst men ikke mindst, er der oprettet en gratis karriereportal til virksomheder, der søger velkvalificeret arbejdskraft. Her får de lavet og vist en virksomhedsbeskrivelse og får løbende deres relevante stillingsopslag crawlet ind på portalen.

 

Spiller lokale aktører stærkere

Business Region MidtVest har sikret finansieringen gennem EU's socialfond til lokalt forankrede aktiviteter, der skal kunne gøre en forskel for området - også efter projektets levetid.

Vi er generelt meget opmærksomme på ikke at skabe parallelle løsninger, når vi laver erhvervsudvikling via vores projekter. Med vores hjemtagen af midler i HEADSTART har vi nu mulighed for både økonomisk og strukturelt at styrke gode, allerede eksisterende initiativer i området. Vi har i projektet således et tæt samarbejde mellem kommunerne og med både virksomheder, Aarhus Universitet i Herning og de lokale erhvervsråd”, fortæller Susanne Nors.

Business Region MidtVest opfordrer alle virksomheder i Midt- og Vestjylland med et fremtidigt behov for højtspecialiseret arbejdskraft til at blive en del af HEADSTART, der giver dem gratis fordele i forhold til branding, rekruttering, onboarding m.m.

For mere information, kontakt Anne Louise Møller Lauritsen på Anne.Louise.Moeller@br-mv.dk / 22132317

 

 

Fakta om international arbejdskraft 

En højtuddannet, udenlandsk medarbejder i den private sektor skaber øget værdi for 1,5 mio. kr. i løbet af 1 år, jf. DI (2014). Ifølge DI skyldes det, at højtuddannede, internationale medarbejdere giver virksomhederne adgang til nye videnområder og et særligt kendskab til udlandet, der kan åbne døre til nye markeder.

 

 

Fakta om talentprojekterne

HEADSTART er et regionalt projekt med partnerne Business Region MidtVest, Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity. Projektet blev igangsat i januar 2020 og er budgetteret med 20 millioner kr. over en treårig projektperiode. Læs mere om HEADSTART projektet her.

Talent til Danmark er et nationalt projekt med 28 partnere i en bred partnerkreds af Business Regions, Erhvervshuse, ICS-centre, brancheorganisationer, klyngeorganisationer, fagforeninger og andre relevante aktører. Projektet kører indtil 30.09.2022 og er budgetteret med knap 53 millioner kr.

Læs mere om projektet her.

Begge projekter er finansieret af EU's Socialfond.