AgroRobottiFleet går i luften i Stauning

Business Region MidtVest skal facilitere tests af nye industrielle teknologier i Stauning Lufthavn

 

Som et led i arbejdet med at etablere Drone Hub Vest, Midt- og Vestjyllands nye dronetestcenter, er Business Region MidtVest partner i udviklingsprojektet AgroRobottiFleet. Projektet har til formål at forbedre effektiviteten af robotter anvendt i landbruget, og det nye dronecenter skal give aktører, beskæftiget inden for blandt andet erhverv og forskning, adgang til at udvikle og afprøve nye droneteknologier. Samarbejdspartnerne i projektet er, foruden Business Region MidtVest, Agro Intelli, Aarhus Universitet, DTU og Teknologisk Institut.

 

Netop landbruget er et af de erhverv, hvori droneteknologi forventes at komme til at spille en stadig større rolle. Ikke blot til at overvåge afgrøder på marker samt såning af nye afgrøder, men også som vigtig informationspartner til de flåder af selvkørende robotter, der vinder indpas i landbruget til automatisering af en række opgaver, der traditionelt blev håndteret af landmændene selv. For at kunne operere bedst muligt og under de rette betingelser har robotterne behov for real-time informationer omkring forholdene på markerne. Droner i luften er ideelt positioneret til at opfange sådanne informationer og videreformidle dem til robotter på landjorden.

 

Business Region MidtVests rolle i projektet bliver dels at udarbejde den for projektet nødvendige research, at afsøge landmændenes interesser og sammen med Stauning Lufthavn at stille faciliteter til rådighed, som  er ideelt til dette formål på grund af den geografiske beliggenhed. Stauning Lufthavns placering i et tyndtbefolket landområde nær Ringkøbing-Fjord og med Vesterhavet, der breder sig ud bag Hvide Sandes kystlinje, åbner blandt andet dørene op for, at testflyvninger kan foregå under en række forskellige vind- og vejrforhold.

 

Foruden Drone Hub Vests gode beliggenhed rent geografisk understreger fødevareerhvervets størrelse i og betydning for Midt- og Vestjylland vigtigheden af at få skabt dronefaciliteter i lokalområdet. Omkring en femtedel af alle ansatte i det lokale erhvervsliv er beskæftiget inden for fødevaresektoren, og med udfordringerne med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i de primære erhverv er anvendelsen af nye teknologier en nødvendighed.