Ny og grønnere strategi i Business Region MidtVest

Det bliver med et grønnere aftryk, når Business Region MidtVest de kommende år gennemfører aktiviteter til fremme af vækst, jobskabelse og talenttiltrækning. Det står fast, efter at en ny strategi med en grønnere profil er godkendt.

På generalforsamlingen den 1. april 2020, blev Business Region MidtVests (BRMV) nye strategi for 2020-2022 godkendt, og hermed er det besluttet, at rammen for al aktivitet fremover skal være Grøn Vækst.

Nøgleordene for vækst beskrives i den nye strategi som infrastruktur (både digital og fysisk) og tiltrækningskraft.Det gælder uanset, om der er tale om at flytte gods, mennesker eller data. Rammen for al vækst er imidlertid defineret ved et reduceret klimaftryk gennem et fortsat fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Ambitionen er, at det samarbejde, der faciliteres gennem BRMV på tværs af områdets syv kommuner, skal skabe en stærk, vækstorienteret midt- og vestjysk region, der udnytter fremtidens teknologiske muligheder på en bæredygtig måde.

 

Strategiens fokusområder

Strategien er opdelt i fokusområderne Kompetencer, Infrastruktur, Erhvervssatsninger og Tværgående indsatser. De indsatser, der går på tværs, er Internationalisering & eksport, Partnerskaber, Iværksætteri og Branding. Rammen rundt om alle aktiviteter er Grøn Vækst.

Strategien er opsummeret og afbilledet i figuren nedenfor som BRMVs strategiske målskive.

 

Du kan se hele strategien her.