Europæisk Gastronomiregion støtter smagen af Vestjylland

Skjern Enge Klyngen modtager støttemidler fra Europæisk Gastronomiregion, der med sin Mikropulje anerkender og støtter nyskabende madprojekter i Region Midtjylland.

I Skjern Enge er fem fødevarevirksomheder gået sammen om at tilbyde ture med smags- og naturoplevelser for borgere, turister, foreninger og andre, med interesse for lokale føde- og drikkevarer. Som et ekstra krydderi på oplevelsen vil de tilsætte turene fortællinger om idéerne og folkene bag produkterne. Initiativet er nu blevet anerkendt af Europæisk Gastronomiregion som et nyskabende koncept inden for gastronomi og kultur. Med anerkendelsen følger midler til videreudvikling og markedsføring af idéen.

Henning Svoldgaard fra Stauning Whiskey, som er en af virksomhederne bag initiativet, glæder sig over det finansielle skulderklap og fortæller:

”Vi vil bruge midlerne til markedsføring af konceptet, både over for turister men også de herboende borgere, der allerede har udvist stor interesse for at få mere viden om de lokale råvarer ”.

Tilsammen kalder de fem virksomheder bag initiativet sig Skjern Enge Klyngen.

 

Hos Stauning Whiskey har man allerede afprøvet konceptet med guidede ture sidste år, og de ser frem til flere besøg, som de åbner op for igen efter sommerferien

 

Gastronomi af international kaliber i Midtjylland

Skjern Enge Klyngen er blot ét af mange spændende initiativer på den midtjyske fødevarescene. I 2017 fik Region Midtjylland titlen Europæisk Gastronomiregion. Titlen er blivende og blev tildelt som en anerkendelse af regionens madkultur og fingastronomi. Region Midtjylland har de senere år skabt en stærk profil inden for fødevarer og gastronomi, og titlen vidner om, at regionen - med afsæt i lokale kvalitetsprodukter som blandt andet dem man finder i Skjern Enge – bidrager til gode fødevareoplevelser på højt, internationalt niveau.

Business Region MidtVest tager aktiv del i at understøtte en række aktiviteter og projekter under Europæisk Gastronomiregion til fremme af områdets fødevareaktører, herunder Madmødet der er et signaturevent under Europæisk Gastronomiregion.   

Europæisk Gastronomiregion uddeler midler to gange årligt, og der kan bevilges op til 20.000 kr. per projekt. Næste ansøgningsfrist er 29. oktober 2020. De indkomne ansøgninger behandles af et beslutningsudvalg bestående af repræsentanter fra Institute of Meals, Food Organisation of Denmark, Business Region MidtVest og Business Region Aarhus.

 

Fakta om Skjern Enge Klyngen

Skjern Enge Klyngen består af fem fødevarevirksomheder, der er gået sammen om at tilbyde ture med smags- og naturoplevelser i Skjern Enge. Turene strækker sig typisk over 5 timer, hvor man besøger de enkelte virksomheder og får både smags- og naturoplevelser samt fortællinger om området og produkterne.  

Skjern Enge Klyngen består af virksomhederne:

Lowlands Denmark
Økogårdene Skjern Enge
Laksens Hus
Stauning Whisky
Hotel Skjern

 

Fakta om Europæisk Gastronomiregion

Europæisk Gastronomiregion er både en blivende titel og et projekt, der i Region Midtjylland løber over perioden 2019-2021. Projektet udmønter sig i forskelligartede underprojekter, herunder store gastronomiske signaturprojekter. Derudover råder projektet over en mikropulje, som uddeles for at engagere ildsjæle i at skabe nytænkende events, der gør en forskel for lokalområdet. 

Som Europæisk Gastronomiregion indgår man i en platform af europæiske regioner, som drives af organisationen International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. Food Organisation of Denmark fungerer som sekretariat for Europæisk Gastronomiregion i samarbejde med Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Institut for Måltider, Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion.