Manufacturing Festival vil inspirere Midt- og Vestjyllands produktionsvirksomheder til en digital og grøn fremtid

Den 27.maj 2020 afholder Business Region MidtVest for tredje gang Manufacturing Festival Denmark i samarbejde med DAMRC og Aarhus Universitet i Herning. Formålet er at give Midt- og Vestjyllands produktionsvirksomheder et inspirationsevent af international kaliber i egen baghave. Det overordnede tema ”En grøn og digital produktionsfremtid”.

Der er over 1800 produktionsvirksomheder i Midt- og Vestjylland, som bidrager væsentligt til både området og Danmark som helhed. Det gør Midt- og Vestjylland til Danmarks produktionshjerte. Et stigende fokus på klima og digitale muligheder nødvendiggør en større omstilling inden for produktionsindustrien, også for de små- og mellemstore virksomheder. Det er imidlertid også en udvikling med et betydeligt potentiale og det er netop det, Manufacturing Festival Denmark 2020 (MFDK20) vil konkretisere i en midt- og vestjysk kontekst.  

Forretningsudvikler og projektleder for MFDK20, Mikkel Meldgaard, siger:

”Vi ved, det kan være svært at tage en dag ud af kalenderen særligt i en mindre virksomhed til at få ny inspiration, men hvis vi fortsat skal være Danmarks produktionshjerte her i Midt- og Vestjylland kræver det, at vi er på forkant med både den digitale udvikling og klimadagsordenen. Med MFDK20 håber vi på både at kunne inspirere virksomheder på et højt plan og give konkrete ideer til, hvordan man som virksomhed kan lykkes med en mere digitaliseret og grøn produktion i fremtiden.”

Manufacturing Festival er et større samarbejde mellem Business Region MidtVest, DAMRC, Aarhus Universitet Herning og de lokale erhvervsråd. På tværs skaber vi en fælles platform og mødested for fremtidens løsninger. Chef for Business Region MidtVest, Susanne Nors, forklarer:

”Kombinationen af praktisk erfaring og teoretisk viden er helt afgørende for succes i fremtidens industri – i verden, i Danmark og i Midt- og Vestjylland. MFDK20 samler virksomheder, vidensinstitutioner og fremtidens arbejdskraft og hjerner – de studerende – med henblik på at mindske barrierer i at indgå samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder og med vidensinstitutionerne.”

MFDK20 vil byde på både inspirerende oplæg om digitalisering og grøn vækst fra ledende figurer i dansk erhvervsliv, virksomhedsbesøg, netværksmuligheder og konkrete cases fra virksomheder, der har haft succes med digitalisering og grøn vækst.


Fakta om Manufacturing Festival Denmark 2020

Med udgangspunkt i de midt- og vestjyske styrkepositioner har de syv kommuner i Business Region MidtVest, og lokale interessenter valgt at sætte fokus på digitalisering i industrien bl.a. med skabelsen af en årligt tilbagevendende festival med fokus på fremtidens muligheder inden for industriel produktion. Festivalen blev afholdt første gang i april 2018, og er et samarbejde mellem Business Region MidtVest, DAMRC, Aarhus Universitet – Institut for forretningsudvikling & teknologi, samt de lokale erhvervsråd. Se mere på manufacturingfestival.dk

 

Kontakt:

Mikkel Meldgaard, Projektleder af MFDK20, Tlf. +45 9359 4513, mikkel.meldgaard@br-mv-dk

Susanne Nors, Chef for Business Region MidtVest, Tlf. +45 2517 4089, Susanne.nors@br-mv.dk