Bredbåndspulje-succes booster digital infrastruktur i Midt- og Vestjylland

Med Energistyrelsens nyhed om, at 1.062 adresser i Midt- og Vestjylland vil få tildelt midler fra bredbåndspuljen 2019, bliver området stadigt bedre forbundet digitalt. De tildelte midler er resultatet af et solidt midt- og vestjysk fokus på at få 16 bredbåndsprojekter, der skal sikre en bedre digital infrastruktur for flere virksomheder og borgere i Business Region MidtVests syv kommuner.

I forbindelse med uddelingen af midlerne fra Bredbåndspuljen 2019 udtalte klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S):

 ”Det er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at vi kan bo og arbejde i hele landet, og her spiller de digitale motorveje en stadig større rolle. Derfor er jeg glad for, at vi med bredbåndspuljen kan hjælpe endnu flere med at få adgang til hurtigt net”.

I den finanslovsaftale, der blev indgået den 2. december 2019, blev det vedtaget at afsætte 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2020, hvilket giver mulighed for at endnu flere midt-og vestjyske adresser for mulighed for at ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen igen i 2020.

Mikkel Meldgaard, Forretningsudvikler i Business Region MidtVest tilføjer:

”Tildelingen af midler fra Bredbåndspuljen 2019 til over 1000 adresser i Midt- og Vestjylland er en kæmpe cadeau til de mange ildsjæle der har fået de 16 bredbåndsprojekter igennem. I de syv kommuner i Business Region MidtVest har vi i de seneste år arbejdet fokuseret med at få skabt fundamentet for løsninger på vores digitale infrastruktur, både i forhold til med bedre mobil- og bredbåndsforbindelser, og det har givet resultater bl.a. med over 10.000 flere adresser, der har fået adgang til højhastighedsnettet siden 2016.”

Digital infrastruktur har afgørende betydning for den måde, vi indretter hele vores samfund på og i ligeså høj grad på erhvervslivets muligheder for at drive forretning med vækst. Derfor arbejder vi i Business Region også på at fremme initiativer, der baner vejen for investeringer og testzoner med højhastighedsløsninger. Digitalisering skal være en væsentlig spiller for egnens forandringskraft, hvilket Business Region MidtVests større udviklingsprojekter afspejler. Hvad enten det handler om digitalisering i landbruget og i fødevareindustrien eller i forhold til at udvikle områdets produktionsindustri.

 

Fakta om bredbåndspuljen 2019:

- Der er givet tilsagn om tilskud til 115 projekter med i alt 3.585 adresser. Projekterne er fordelt på 36 kommuner. Det gennemsnitlige tilskud er 28.629 kr. pr. adresse.

- Hovedparten går til projekter på Fyn og i Jylland. På regionsplan er der givet tilsagn om tilskud til flest adresser i Midtjylland og Syddanmark. Der var ingen ansøgninger fra Region Nordjylland.

- Størrelsen på projekterne varierer, men generelt er projekterne mindre målt i antal adresser end tidligere. Der er 50 projekter med maksimalt 10 deltagende adresser.

Kontakt:

Mikkel Meldgaard, Forretningsudvikler i Business Region MidtVest, Tlf. +45 9359 4513, mikkel.meldgaard@br-mv.dk