Business Region MidtVest søger en fantastisk kommunikationskonsulent

Vores dygtige journalist har desværre fået tilbudt et job i det private, hvorfor vi leder efter en ny fantastisk kommunikationskonsulent for Business Region MidtVest.

Business Region MidtVest blev etableret i 2016 med det formål at styrke væksten, skabe nye job samt udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Midt- og Vestjylland. Business Region MidtVest virker mellem det offentlige, det private, uddannelsessektoren og organisationer. Vi ønsker at skabe en innovativ enhed og et sted hvor interessenter afprøver nye strukturer, processer, teknologier, samarbejder mv.

Du finder yderligere information om os på brmidtvest.dk/om-os

Jobbet

Du får en central rolle i at kommunikere vore budskaber, programmer, projekter og aktiviteter. Du skal arbejde med kommunikationsstrategier, kommunikationsplaner, mediehåndtering, stakeholder management og branding – og så skal du producere tekst indenfor en bred opgaveportefølje.

Du bliver en del af et team på 9 glade og dedikerede medarbejdere – 3 på fuldtid, 2 eksterne konsulenter, 3 studentermedhjælpere og 1 sekretær. Vi er en fleksible arbejdsplads og vi har en uformel tone og et godt fællesskab.

Stillingen er tidsbegrænset til 31. marts 2022 med mulighed for forlængelse og med opstart snarest. Løn- og ansættelsesvilkår sker på overenskomstlignende vilkår. Der er som udgangspunkt tale om en projektansættelse på fuld tid, men der kan også være tale om, at du tilknyttes på konsulentlignende vilkår.

Arbejdsstedet er på Rådhuset i Herning – og der hvor historierne er. Hjemmearbejdsdage er en mulighed. Begrænset rejseaktivitet i og udenfor landet må forventes.

Dine opgaver

Du leverer førsteklasses kommunikation til de mange interessenter i arbejdet og du vil herigennem medvirke til at mobilisere interne og eksterne interessenter– og så skal du producere tekst indenfor en bred opgaveportefølje til både online og trykte medier.

Eksempler på opgaver:

 • Talenttiltrækning til MidtVest: Dette vil være din største opgave. Vi arbejder på at tiltrække internationale talenter til Midtjylland. Du skal kommunikere til hele verden om, hvorfor Midtjylland er stedet, man kan have både karriere og det gode liv. Vi ønsker at brande området ved at fremhæve de solide økosystemer og dermed karriereveje, som området indeholder. Dine opgaver bliver at skabe og fortælle de gode historier til branding af området, være en del af at udvikle og etablere et ambassadørnetværk, lave peer to peer markedsføring gennem et dette netværk, kommunikation til og med samarbejdspartnere og virksomheder, producer og indhente brandingindhold til site samt andre kommunikationsopgaver. Du vil endvidere indgå i en fælles programgruppe som skal levere det samlede talenttiltrækningsprogram med de øvrige i operatør-kredsen.
 • Madmødet 2020. D. 14. -16. maj afholder vi Madmødet, som består af en række udviklingsinitiativer, der vil kulminere under Madmødet. Et bureau har udarbejdet en branding og kommunikationsstrategi, der skal eksekveres på. Din opgave bliver at producere tekst både før, under og efter mødet. Herunder dag-til-dag historier i samarbejde med vores mediepartnere samt kommunernes kommunikationsfolk. Du vil indgå i projektledergruppen for Madmødet, som består af 3 projektledere.
 • Manufacturing Festival Denmark afholder vi hvert forår – i 2020 d. 27. maj - hvor vi samler områdets industrivirksomheder for at fokusere på nyeste viden og tendenser indenfor digitalisering. Partnerne på festivalen er bl.a. AU Herning, og et andet formål er at skabe en platform hvor virksomheder møder forskere og studerende. I år deltog 150 festivalgæster. Ambitionen er at endnu flere virksomheder deltager i 2020 og det kræver at de gode historier kommer ud.

Kvalifikationer

Vi søger en motiveret, strategisk velfunderet kommunikator, som også er en fleksibel og entusiastisk teamplayer med øje for kvalitet og effektivitet i det daglige arbejde samt kapacitet til at levere håndgribelige resultater – også med korte deadlines. Du kan kommunikere skriftligt og mundtligt via forskellige kanaler til forskelligartede målgrupper og har lyst og evner til at gå langt ind i opgaverne forstået på den måde at du ikke alene trives ved din PC, men også med at række ud til de mange interessenter i vores arbejde.

Vi lægger vægt på at du besidder følgende:

 • Stærke kommunikationskompetencer
 • Erfaring med strategisk kommunikation og branding og du motiveres af at udvikle og tænke kreativt
 • Erfaring med en udadvendt og opsøgende kommunikationsrolle
 • Erfaring med forskellige kanaler inkl. SoMe
 • Relations skabende tæft og evner til at skabe og facilitere netværk
 • Analytisk kapacitet så du kan medvirke til at skabe grundlaget for historierne
 • Projektledelsesbaggrund
 • Selvstændighed og struktur i opgaveudførelse og tidsanvendelse
 • Engelsk på et højt niveau, både i skrift og tale
 • Politisk dømmekraft og god institutionel forståelse
 • En relevant uddannelse (journalist, cand. comm. eller lign.)

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som skal være bilagt dit CV, senest d. 12. januar 2020. Vi forventer at holde første samtaler d. 23. januar og eventuelt 2. samtale d. 27. januar.

Stillingen kan ansøges her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5091584

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Susanne Nors på mail: Susanne.Nors@br-mv.dk eller på +45 2517 4089.