Nationalt samarbejde skal sikre kvalificeret arbejdskraft til Midt- og Vestjylland

Business Region MidtVest skal sammen med 28 partnere fra hele landet i gang med en massiv indsats for at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til Midt- og Vestjylland og resten af Danmark. Det sker gennem et stort nationalt projekt, Talent til Danmark, som netop er blevet godkendt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danske virksomheder har svært ved at skaffe kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger. Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu knap 40 mio. kroner til projektet Talent til Danmark (TalenTDK), som skal hjælpe virksomheder i hele landet med at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Bag Talent til Danmark står lead-partner Copenhagen Capacity og styregruppepartnere Business Region MidtVest, Business Region Aarhus, Trekantområdet, DI og International House Cph. Herudover vil det store, nationale projekt blive understøttet af en bred partnerkreds af bl.a. erhvervsregioner, erhvervshuse, universiteter og faglige organisationer.

Copenhagen Capacity er lead-partner, da organisationen har opbygget stærke digitale kompetencer og specifik viden om, hvilke budskaber der tiltrækker højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. De seneste år har de årligt hjulpet virksomheder i Greater Copenhagen med at besætte cirka 250 ledige stillinger. Business Region MidtVest samarbejder allerede med Copenhagen Capacity ift. at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Midt- og Vestjylland gennem projektet Headstart.

28 visionære projektpartnere

TalenTDK projektet skal løbe i de næste tre år, og de i alt 28 projektpartnere bidrager med knap 13 mio. kroner i medfinansiering – og dermed når den samlede projektfinansiering op på 52,8 mio. kroner.

Nikolaj Lubanski, direktør for talenttiltrækning i Copenhagen Capacity siger: ”Jeg vil gerne sige tak til alle partnere i projektet for at være visionære på Danmarks vegne. Tiltrækning af internationale kompetencer er afgørende for Danmarks erhvervsliv og fremtid, og i Copenhagen Capacity ser vi frem til samarbejdet i de næste tre år”

Mette-Marie Harild, Vice President i Medtronic A/S og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse siger: ”Talent til Danmark skal styrke hele Danmarks evne til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Og så er der en kernesund fornuft i, at projektet fokuserer på at hente højtkvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer. Det er et område, hvor virksomhederne for alvor kalder på nye medarbejdere, og hvor vi i Danmark i øjeblikket ikke har den nødvendige arbejdskraft.”

Projekterne medfinansieres af i alt 48 mio. kr., heraf 32 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 16 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om de støttede projekter på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

Se det seneste nyt på vores sociale medier nedenfor: