Droneteknologi som en del af fremtidens landbrug

Ifølge PwC forventes landbruget at blive det næststørste marked indenfor droneteknologien, med en markedsværdi på 32,4 mia. US dollar i 2020. Droneteknologien forventes at få en betydelig rolle i forhold til at overvåge afgrøderne på markerne.

For at kunne udvikle anvendelsen af droneteknologien i Midt- og Vestjylland er Business Region MidtVest i gang med at afsøge mulighederne for etablering af Drone Hub West – et samarbejde med AU i Herning og Stauning Lufthavn. Som et led i at afsøge mulighederne for anvendelsen af droner i landbruget, har Business Region MidtVest’s studentermedhjælper Sukanthan Sureshkumar, som en del af hans projekt ”Technology Specialisation 2”, afdækket et af de mulige business cases indenfor landbruget.

Projektet: 

Med dronen er det bl.a. muligt at overvåge afgrøderne på markerne og derved tilrettelægge gødningen af marken. I dette projekt er der testet hvordan droneteknologien kan anvendes til overvågning af afgrøderne. Testen er foretaget ved en landmand nær Borris. Til testen er der benyttet en drone med et multispektralt kamera, der gør det muligt at identificere planternes helbred. Det multispektrale kamera måler planternes refleksioner fra fire forskellige farver; rød og grøn som kan ses af det menneskelige øje og Near Infrared og Red Edge som ikke kan ses af det menneskelige øje. Derefter er den indsamlede data blevet analyseret i Pix4D Fields, hvilket giver mulighed for at vurdere planternes helbred ved brug af indekset: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).

 Vegetation Index Map

Derudover giver Pix4D Fields også muligheder for at inddele marken i zoner, således landmanden mere præcist kan identificere områderne med stressede planter og derved variere gødningen af marken. Kortet med zonerne som ses på billedet nedenunder kan eksporteres til systemer, som landmanden benytter i forvejen. 

Zonation Map

For yderligere information om projektet, kontakt:

Sukanthan Sureshkumar, Business Region MidtVest

Tlf.: +45 23 92 07 31

Mail: sukanthan.sureshkumar@br-mv.dk