Robotterne har vi allerede – nu tilbyder Midt- og Vestjylland at gå forrest i 5G-udviklingen

De syv kommuner i Business Region MidtVest er klar til at indgå samarbejde med Energistyrelsen om at blive testområde for brug af 5G-netværket i både landbrug og industri

Det er helt oplagt, at lade Midtvestjylland lægge jord og -luft til, når 5G-teknologien skal testes i blandt andet landbruget og produktionsindustrien.

Det mener de syv kommuner i Business Region MidtVest, der nu åbner for at indgå et tæt samarbejde med Energistyrelsen og en række vidensinstitutioner og virksomheder om udrulning af 5G-netværk.

Baggrunden er den 5G-handlingsplan, der i februar blev præsenteret af Energistyrelsen.

Handlingsplanen udpeger en række områder, der kan have gavn af test med 5G-netværket, der er femte generation af trådløst internet, og bliver helt afgørende for automatisering af en lang række brancher.

- 5G-udrulningen bliver rigtig vigtig for det midt- og vestjyske erhvervsliv blandt andet i forhold til ting som reaktionstider, håndtering af flere enheder og ikke mindst et mere sikkert netværk. Hvis vi skal sikre et Danmark i balance er det vigtigt, at vi i udrulningen af 5G tænker produktionsindustri, vindindustri og landbrug som helt centrale områder. Her har vi i Midt- og Vestjylland markante styrkepositioner siger Hans Østergaard, formand for Business Region MidtVest og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvor udrulningen af både 3G og 4G-netværk blev båret af smartphones, og dermed befolkningstæthed, forventes efterspørgslen på 5G i langt højere grad at komme fra produktionsindustri, vindindustri og landbrug. Derfor vil behovet for hurtigt at få adgang til den nye teknologi også være meget stort i kommunerne i Business Region MidtVest.

For landbruget er der store potentialer i teknologien, der blandt andet kan føre til kvantespring i overvågning af afgrøder, selvkørende landbrugsmaskiner, og optimal udnyttelse af ressourcerne. Når marker skal analyseres fra luften, bliver droner en helt afgørende forudsætning, og den del arbejder Business Region MidtVest for fuld kraft på at tiltrække ekspertise indenfor.

- Vi er allerede i gang med at afsøge mulighederne for etablering af Drone Hub West – et samarbejde med AU i Herning og Stauning Lufthavn – med henblik på at skabe testfaciliteter for virksomheder, forskere og studerende. Også i den sammenhæng vil 5G spille en rolle. Når vi i industrien, logistikken og i landbruget får behov for præcisionsflyvning med mange enheder betyder latenstid i datakommunikation mellem dronerne meget og kun 5G forbindelse kan håndtere denne udfordring, siger Susanne Nors, chef for Business Region MidtVest.

 

Om landbrug og 5G

Landbruget anvender allerede i dag informations og kommunikationsteknologi i den daglige drift og forventes at kunne få stor gavn af 5G-teknologien. Det gælder fx automatiske analyser af satellitbilleder med henblik på at bestemme, hvor tæt afgrøderne står. På denne måde kan det beregnes, hvor meget og hvor gødningen skal tilføres marken for at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne og opnå det bedste udbytte af marken.

Kilde: 5G Handlingsplan for Danmark, Energistyrelsen, februar 2019

 

Om Business Region MidtVest

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem de 7 Midt-og Vestjyske kommuner; Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Struer og Skive. Målet for samarbejdet er at udvikle den lokale økonomi gennem styrkelse af væksten, skabelsen af nye jobs og tiltrækning af kapital og kvalificeret arbejdskraft.

 

Kontakt

Hans Østergaard, formand for Business Region MidtVest og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2262 1536
Susanne Nors, chef for Business Region MidtVest, 2517 4089