Vi håber at se endnu flere produktionsvirksomheder d. 8. maj 2019

Formanden for Business Region MidtVest fortæller herom hvordan Manufacturing Festival Denmark er et vigtigt skridt på vejen for samarbejdet imellem kommunerne, erhvervslivet og vidensinstitutionerne i Midt-og Vestjylland.

I Ringkøbing-Skjern kommune støtter vi op om betingelserne for vores lokale erhvervsliv.

Én af de måder hvor vi støtter op er igennem vores samarbejde imellem de syv midt-og vestjyske kommuner i Business Region MidtVest. Vores første fokus i samarbejdet var at alle at syv kommuner i MidtVest skulle bakke om omkring områdets teknologicenter i DAMRC og AU i Herning gennem konkrete aftaler. Disse aftaler er nu på plads, og vi vil nu i endnu højere grad på et operationelt niveau kunne sikre samarbejde og vidensudveksling fra vidensinstitutionerne til gavn for vore lokale virksomheder.

Som eksempel oplevede universitetet i Herning at de i 2018 havde vanskeligt ved at få de lokale midtvestjyske virksomheder med på initiativer som TBMI Challenge, hvorfor vi har arbejdet på at bygge den bro gennem vor erhvervsservices og andre gode kræfter – og I 2019 har de midtvestjyske virsomheder taget alle 24 pladser i det intensive forløb, som både de studerende og virksomhederne får meget ud af.

I lyset af vort ønske om at bakke op om DAMRC og AU Herning var det naturligt at tage dem med som vores samarbejdspartnere, da vi lancerede vores produktionsfestival i april 2018. Festivallen har til formål at sætte spot på fremtidens produktion i digitaliseringens tidsalder, og være med til at inspirere de mange midtvestjyske produktionsvirksomheder, hvis eksport er vigtig for området, såvel som for Danmark.

Festivalen var en stor succes og gav god inspiration til virksomhederne, skabte netværk på tværs af virksomheder, forskere og studerende inden for mange grene af digitalisering. Vi er nu klar til at gentage succesen når vi d. 8. maj 2019 inviterer områdets produktionsvirksomheder til en dag fyldt med inspirerende oplæg, konkrete værktøjer, virksomhedsbesøg og netværk på tværs af industrier til Manufacturing Festival Denmark 2019.

Vel mødt.