Nyt million-projekt skal trække talenter til midt- og vestjyske virksomheder

Business Region MidtVest er partner i nyt projekt, der med 20 millioner kroner i ryggen skal sikre talenttiltrækning til regionens virksomheder i både øst og vest

Nu skal der sikres endnu flere talenter til virksomheder i det midt- og vestjyske.

”Talenttiltrækning” hedder et nyt, stort projekt, der skal hjælpe virksomheder i Region Midtjylland med adgang til den specialiserede arbejdskraft, som kan være svær at finde.

Projektet, der netop er blevet godkendt af Vækstforum i Region Midtjylland, finansieres dels af regionen, dels af EU's Socialfond, og har i alt et budget på 20 millioner kroner over tre år.

Der etableres projektkontorer i både det østjyske og det vestjyske. Det skyldes, at der er forskel på erhvervsstrukturen i de to områder, og derfor også på, hvilken slags talenter, som virksomhederne gerne vil tiltrække. Med to kontorer bliver der mulighed for at tilpasse projektet til lokale forhold.

- Med projektet her tager Business Region MidtVest et stort skridt mod at hjælpe vores mange virksomheder med ét af deres mest akutte problemer. Nemlig hvordan vi sikrer højt kvalificeret arbejdskraft, så det ikke bliver den flaskehals, der koster mange arbejdspladser rundt omkring i produktionen, siger Hans Østergaard, formand for Business Region MidtVest og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der bliver oprettet et virksomhedsnetværk, hvor alle interesserede virksomheder er velkommen til at deltage. Her vil der være fokus på sparring og videndelen samt fokus på, hvordan vi bedst muligt arbejder sammen om at tiltrække de bedste talenter.

Nye hjerner og kloge hænder

Projekt Talenttiltrækning vil blandt andet etablere en fælles IT-platform, der automatisk samler jobopslag fra virksomheder og præsenterer mulighederne for talenter i andre lande på engelsk. Samtidig oprettes der en CV-bank, hvor alle interesserede kan uploade og fremvise deres talent.

- Vores virksomheder oplever allerede nu, at det kan være nemmere at tiltrække højt specialiseret arbejdskraft fra Mumbai end fra København. Med projektet her vil vi gerne hjælpe virksomhederne med at tiltrække helt nye hjerner og kloge hænder, i stedet for at de skal snuppe dem fra hinanden på tværs af Danmark. Vi vil gerne brande Midtjylland som et godt sted med mange muligheder for at skabe en karriere, fortæller Susanne Nors, chef for Business Region MidtVest.

En del af projektet bliver også at koordinere de mange forskellige tiltag, der allerede nu foregår, både på professionel og frivillig basis, for at give udenlandske medarbejdere en god velkomst. Dermed vil man sikre at den store indsats, der allerede lægges for dagen kan komme endnu flere til gavn. Der er også planer om at etablere et ambassadørkorps med herboende internationale medarbejdere, der allerede har haft succes med at skabe en karriere i Danmark.

Fakta om Talenttiltrækning:

Projektet har som formål at tiltrække talenter til midt- og vestjyske virksomheder. Der er særligt fokus på talenter i brancher, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft.

Projektet finansieres med 7 millioner kroner fra Vækstforum, 10 millioner kroner fra EU's Socialfond og tre millioner kroner i medfinansiering fra Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Copenhagen Capacity.