Kend din fisker - udvikling og markedsføring af den friske fisk

Kend din fisker er et fortællingsprojekt om fiskeren og de elementer, der er omkring ham i de tre vestkysthavne Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn.

Her fortælles historier fra hverdagen på havet. Historier om bæredygtigt fiskeri og hvordan fiskeren håndterer fisken efter fangst.

"Kend din fisker har været med til at skabe værdi og identitet for fiskerne i vestkystens havne.  Vi har fortalt omverdenen, hvem vi er og hvordan vi arbejder. Vi har brugt storytelling til at blive set af omverdenen." – Konsumfisk

Kend din fisker har resulteret i workshops, artikler, små film om fisk og fiskeri, netværksmøder, branchemøder, messer, Thyborøn Havns Initiativpris i 2017 og meget mere.

Imagearbejdet er igangsat af Konsumfisk, der er et fiskeriklyngesamarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og som har til formål at samarbejde omkring udvikling og markedsføring af den friske fisk fra de tre havne.

Partnere i Konsumfisk er: Thyborøn Havn, Hvide Sande Havn, Thorsminde Havn, Danske Fiskeauktioner, Thyborøn Havns Fiskeriforening og Sydvestjysk Fiskeriforening.

Du kan læse meget mere om projektet på deres hjemmeside www.kenddinfisker.dk