Seks af kommunerne i Business Region MidtVest vælger igen Telenor som udbyder

Telenor og de seks kommuner Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Skive har med en ny kontrakt sagt ja til fire år mere, hvor de med den fælles kommunale Midtvest-aftale, vil sikre en god og stabil mobilforbindelse for både kommunalt ansatte, borgere og virksomheder i de seks kommuner.

Seks Midt- og Vestjyske kommuner har gentaget succesen fra 2014 med et fælles telefoniudbud, og vælger endnu engang teleoperatøren Telenor som teleleverandør. Det var ligeledes Telenor, der vandt opgaven i 2014, da de seks kommuner første gang valgte at samarbejde på tværs af kommunegrænserne og innoverede med deres nytænkende samarbejde mellem offentlige og private aktører. Siden samarbejdet mellem de seks kommuner og Telenor påbegyndte, er mobildækningen blevet markant forbedret, og i mange områder ligger dækningen endda langt over dækningskravene fra aftalen i 2014.

"Det har været vigtigt for os at fastholde vores tidligere krav om høj dækning - det er blevet opfyldt i det nye udbud, endda bedre end vi havde forventet. Samarbejdet med teleselskaberne har igennem hele forløbet været vigtigt for os seks kommuner, da vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe et bedre udbud. Det er vores opfattelse, at teleoperatørerne deler vores begejstring for den form for samarbejde. I det nye udbud har vi fået opdateret og justeret vores krav om bl.a. etablering af master og samtidigt fået et nyt overblik over, hvor der skal sættes ind i, da vi stadigvæk har udfordringer med ikke tilfredsstillende dækning i visse områder. Vi glæder os til samarbejdet med Telenor, som igennem de sidste fire år har været vores leverandør, og det har vi generelt været tilfreds med," fortæller Poul Venø, it-chef i Herning kommune.

Den nye aftale træder i kraft fra 1. januar 2019 og indbefatter indendørsmobildækning på alle kommunernes navngivne offentlige institutioner, forbedret udendørsmobildækning og rejsning af helt nye mobilmaster fordelt i de seks kommuner. Derudover indeholder aftalen også mulighed for, at kommunerne selv kan etablere selvejede mobilmaster, som Telenor forpligter sig til at sætte deres mobiludstyr op i og efterfølgende drifter. 

"Vi har haft et godt samarbejde med de seks kommuner, hvor vi i fællesskab har fået løftet mobildækningen, og vi kan nu fortsætte med at udbygge Danmarks mobilnetværk til fordel for vores kunder i det Midt- og Vestjyske. Midtvest-aftalen er et godt eksempel på, at det er muligt at forene vores respektive interesser om god dækning," siger Telenors erhvervsdirektør Uffe Traberg.
 

Fakta om de nye dækningsforbedringer

  • Indendørs mobildækning på kommunernes offentlige institutioner, der ligeledes var en del af den fælleskommunale aftale fra 2014.
  • Forbedret udendørsmobildækning. Udover den løbende opgradering af mobilnetværket, opsætter Telenor helt nye master fordelt rundt i kommunerne, hvor det er vurderet af begge parter at give mest værdi.
  • Kommunerne har med aftalen også mulighed for at etablere op til 12 mobilmaster i kommunerne, hvor det er kommunerne selv der ejer og rejser masterne, som Telenor efterfølgende vil udstyre og drifte mobiludstyret på.

 

 

Kontaktinformation

Telenor 

Kirsten Grumstrup

Senior Communications Consultant

kirg@telenor.dk

Mobil: 60 506 126

 

Herning kommune 

Poul Venø

IT og Digitaliseringschef

poul.veno@herning.dk

Mobil: 96 282 626