Byd hjertelig velkommen til Louise Hundal

Sekretariatet i Business Region MidtVest udvides med ansættelsen af Louise Hundal, som skal fungere som Projektassistent.

Louise Hundal studerer Business Development Engineer på AU Herning og er på nuværende tidspunkt i gang med at afslutte hendes bachelor, hvor hun til sommer påbegynder kandidatuddannelsen Cand. Polyt. inden for teknologisk baseret forretningsudvikling. Med kreative inputs og gode kompetencer, håber vi på at Louise kan være med til at vækste områderne inden for blandt andet sociale medier og Udviklingsplatformen for Midt- og Vestjyske Fødevarer.

Velkommen til Louise. 

 

Louise Hundal medarbejder