Midt-og vestjyske kommuner i digital offensiv

"De midt-og vestjyske kommuner har god tradition for at arbejde sammen. Også når det gælder den digitale infrastruktur..."

Det skal være lettere for tele- og energibranchen at investere i bedre digitale forbindelser i Midt- og Vestjylland. Derfor vedtog bestyrelsen i Business Region MidtVest på sit møde mandag 12. marts en handlingsplan, som sætter en række nye initiativer i gang:

 • Tættere dialog med markedet om samarbejdsmuligheder på bredbånd- og mobilområdet
 • Harmonisering af retningslinjer for maste-og gravetilladelser, samt arealleje
 • Gå sammen om udbud, hvor det giver mening og fordele
 • Tættere samarbejde om det gravearbejde, som er nødvendig for at forberede en bedre digital infrastruktur

 

"De midt-og vestjyske kommuner har god tradition for at arbejde sammen. Også når det gælder den digitale infrastruktur. Det kunne man for eksempel se ved fællesudbuddet på telefoni i 2014. Et fællesudbud, som vi gentager senere i år. Det er denne tradition for samarbejde, som vi nu sætter yderligere fart på. Målet er at sikre endnu flere virksomheder og borgere en god, digital forbindelse" udtaler Poul Venø, IT- og Digitaliseringschef i Herning Kommune og medlem af faggruppen for digital infrastruktur i Business Region MidtVest.

På Christiansborg forhandles der om en opdatering af teleforliget fra 1999.  Bestyrelsen i Business Region MidtVest anerkender det udspil, regeringen er kommet med. Det rummer blandt andet flere fokuserede midler til landkommunerne i bredbåndspuljen. Samtidig lægger regeringen op til, at de private udbydere på markedet i fremtiden vil møde krav om bedre dækning i også tyndere befolkede områder, når de byder på frekvenser.  

"Vi glæder os over regeringens udspil. Samtidig anerkender vi, at det kan være en svær balance for private selskaber at skabe optimal dækning i tyndt befolkede områder. Vi må bare konstatere, at vi har over 23.000 adresser i Midt- og Vestjylland, som har dårlige bredbåndsforbindelser, herunder 11 procent af virksomhederne og 38 procent af landbrugene. Det duer selvfølgelig ikke, når vi ser de mange nye, digitale teknologier, der er på vej ind i samfundet med store muligheder for både erhvervslivet og vore borgere. De seneste to års bredbåndspuljer har kun hjulpet 7.600 adresser i hele Danmark. Vi må derfor sætte ind med flere initiativer, hvis vi skal have hele vores område dækket" udtaler Hans Østergaard, (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for bestyrelsen i Business Region MidtVest.

 

Fakta:

 • I Business Region MidtVest er der ifølge energistyrelsens opgørelser over 23.000 adresser, heraf over 5.700 CVR adresser, med bredbåndsforbindelser med maximum 10/2 Mbit
 • Regeringens nuværende bredbåndsmålsætning er at alle danske boliger og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelser med hastigheder på mindst 100/30 Mbit/s i 2020
 • Status for opnåelsen af regeringens bredbåndsmålsætning i kommunerne i Business Region MidtVest i 2018 er følgende:
  • Herning Kommune 92%
  • Holstebro Komme 87%
  • Ikast-Brande Kommune 94%
  • Lemvig Kommune 72%
  • Ringkøbing-Skjern Kommune 77%
  • Skive Kommune 90%
  • Struer Kommune 82%
 • Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra februar 2016, og har i to runder uddelt 182 mio. kr. til i alt 73 projekter i hele Danmark

 

Medieomtale:
IT Reload - Midt-og vestjyske kommuner i digital offensiv