De midt-og vestjyske kommuner sænker de administrative barrierer ved udbud i byggeriet

Det bliver fremover lettere for mindre og mellemstore virksomheder at byde ind på byggerier for kommunerne i Midt-og Vestjylland. De 7 midt-og vestjyske kommuner i Business Region MidtVest er nemlig blevet enige om, at virksomhederne først skal stille økonomisk sikkerhed for en opgave, når den er større end en million kroner.

I løbet af sommeren 2017 blev borgmestrene for de 7 midt-og vestjyske kommuner i Business Region MidtVest enige om, at de ville arbejde for en harmonisering af krav om sikkerhedsstillelse. Samtlige kommuner har nu vedtaget forslaget.

Direktør Jes Gylling fra Murerfirmaet Jens Vinderslev A/S i Struer roser det nye politiske tiltag:

"Det er en omstændig og dyr proces at stille økonomisk sikkerhed for opgaver, og for mindre virksomheder har det også haft betydning for, om de overhovedet kunne byde på en opgave", udtaler Jes Gylling, som er sikker på at det kommer alle virksomheder til gode at de administrative barrierer sænkes - særligt for de mindre virksomheder.

Bestyrelsen i Business Region MidtVest er glade for, at anbefalingerne om at hæve niveauet for sikkerhedsstillelse, nu kan omsættes i praksis.

"Beslutningen er en tillidserklæring til de mindre og mellemstore virksomheder, og det viser, at det politiske samarbejde i vores område skaber resultater og øger erhvervsvenligheden til gavn for hele Midt-og Vestjylland", udtrykker H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og medlem af bestyrelsen i Business Region MidtVest.

Initiativet er udviklet i dialog med Dansk Byggeri.

"Af flere årsager er der grund til at kippe med flaget og rose de 7 kommuner i Business Region MidtVest for alle at være gået op til en grænse fra 1 mio. kr. og op. Jo mere erhvervsvenlige, kommunerne er, jo bedre. Og jo mindre forskel, der er på de enkelte kommuners praksis, jo nemmere er det administrativt for virksomhederne", siger Niels Hansen, formand for Dansk Byggeri Midt-og Vestjylland.

 

Fakta om sikkerhedsstillelse

  • Entreprenører på anlægsprojekter skal stille en sikkerhed (eller en garanti), som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet.
  • Udgangspunktet er oftest, at entreprenøren stiller en sikkerhed, der svarer til 15 pct. af entreprisesummen, når entreprisesummen er af en vis størrelse.
  • Det er oftest bankerne, der stiller sikkerhed for en opgave. Det er en kostbar og tidskrævende proces for virksomhederne, fordi en sikkerhedsstillelse altid medfører papirarbejde og gebyrer på samme måde, som hvis man optager et lån eller tegner en forsikring som privatperson.
  • Beløbsgrænsen har indtil nu varieret fra kommune til kommune i Business Region MidtVest fra 100.000 kr. til 1.000.000 kr.
  • Nu er beløbsgrænsen for sikkerhedsstillelse 1.000.000 kr. i samtlige kommuner i Business Region MidtVest; hhv. Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer Kommune.

 

Kontaktinformation

Susanne Nors, Leder af Business Region MidtVest, +45 2517 4089

Niels Hansen, Formand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, +45 4017 2067

 

Medieomtale

Dagens Byggeri - Kommuner hæver grænse for sikkerhedsstillelse 

Bygnet - Færre barrierer ved udbud i Midt- og Vestjylland

Bygtek - Kommuner sænker de administrative barrierer ved udbud