Projektet Provenance DK vil styrke udviklingen og salget af egns-specifikke fødevarer

Torsdag d. 2. november afholdes det første værkstedsmøde om udvikling af egns-typeprodukter, som har til formål at give den nyeste viden om potentialet for egns-specifik fødevareproduktion i Midt- og Vestjylland.

Hvad er Provenance DK?

Provenance DK er et treårigt forsknings- og udviklingsprojektet indenfor landbrugsproduktion.

Baggrunden for Provenance DK projektet skal findes i en række økonomiske og miljømæssige udfordringer for den danske fødevaresektor. For det første afgiver den danske fødevaresektor arbejdspladser på regional skala. Landbruget har også specifikke økonomiske udfordringer i disse år, og et af de helt centrale problemer er et generelt indkomstproblem for de danske landmænd. Landbruget er endvidere udfordret mht. overholdelse af EU’s vandramme- og biodiversitetsdirektiver, hvilket potentielt kan have vidtrækkende effekter på landbrugsproduktionens udformning i dele af landet. Denne udfordring peger dermed på behovet for en differentiering af landbrugsproduktionens udformning

Projektets grundantagelse er derfor, at udvikling af typeprodukter, dvs. fødevareprodukter med særlige kvaliteter som knytter sig til produktionsstedet eller -historien, kan være en vej gennem disse udfordringer. Her kan man tilpasse produktionen til specifikke geografiske vilkår, samtidigt med at sådanne produkter har et betragteligt potentiale for at øge producenternes afregningspris. Der er mange eksempler på sådanne produkter på niveau med individuelle producenter, men der mangler viden på skalaer over bedriftsniveau. Et af projektets mål er at imødekomme dette vidensbehov.

Projektet har således til formål at:

1)      Udføre en detaljeret kortlægning af fysiske og sociokulturelle faktorer, som kunne indgå i typeprodukter

2)      Udvikle forretningsmodeller for typeprodukter

3)      Udarbejde handlingsplaner for realisering af flere danske typeprodukter via workshops med producenter, kommuner,

          og private virksomheder

4)      Iværksætte udvikling af specifikke typeprodukter

Du kan læse mere om Provenance DK på deres hjemmeside her

 

Invitation til værkstedsmøde om egns-typeprodukter

Vi kender alle sammen til Parmaskinke, Champagne og Cheddar. Mange danskere kender også til Læsøsalt, lammefjordsgulerødder og lam fra Vadehavet. Hvorfor ikke satse på at udvikle flere egns­specifikke varer, som er tilpasset lokale produktionsforhold? F.eks. specifikke racer eller sorter af landsbrugsdyr, planter og afgrøder? Som en del af projektet ”Provenance DK” repræsenteres bl.a. Ringkøbing-Skjern Kommune, COOP, Business Region MidtVest, Meyers Madhus, Hørkram m.m.

Torsdag den 2. november afholdes værkstedsmøde om udvikling af egns-typeprodukter. På mødet vil også Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet give den nyeste viden om potentialet for egnsspe­cifik fødevareproduktion i netop vores lokalområde og Vestjylland. Meyers Madhus vil fortælle om deres kunders efterspørgsel efter egnstypeprodukter og arbejdet med typeprodukter. Dette panel vil undervejs i mødet stå klar til at gå i dialog om udviklingen af nye lokale varer.

Som deltagende virksomhed vil du også få mulighed for at fortælle om din egen produktion samt bidrage med dine erfaringer. Er der basis for et videre samarbejde om fx udvikling af et nyt fødevare­produkt eller indgåelse af samarbejde med nogle af aftagerne, andre fødevareproducenter eller nye udviklingspartnere uden for projektet, vil vi planlægge, hvordan et videre forløb kan se ud.

Program:

KL. 16:00 Velkomst og præsentation af arbejdet med egns-typeprodukter

KL. 16:15 Præsentationsrunde

KL. 16:30 - 17:00 Udvikling af egns-typeprodukter v. Martin Marko Hansen, Meyers Madhus

KL. 17:00 - 17:45 Oplæg fra Århus Universitet / Foulum om udviklingen og afsætningen af egns-produkter

KL. 18:00 - 18:30 Deltagerrunde: Eksempler på og forslag til egns-typeprodukter

KL. 18:30 - 19:15 Aftensmad

KL. 19:15 - 19:45 Opsamling og det videre forløb frem mod egns-typeprodukter

 

Tilmelding: Find begivenheden i vores kalender og tilmeld dig arrangementet: http://brmidtvest.dk/kalender