Business regioner er med til at skabe en klar identitet for området og en fælles dagsorden

Der var fyldt op i Kommunernes Landsforening's telt fredag eftermiddag på Folkemødet 2017, da potentialerne ved de danske business regioner blev debatteret.

De otte danske business regioner og Kommunernes Landsforening arrangerede i fællesskab en debat om business regioner på årets Folkemøde. Til debatten var professor Greg Clark inviteret for at tage temperaturen på de danske business regioner med afsæt i hans erfaringer som global rådgiver for bl.a. New York (Regional Plan Association) og Oslo (Business Region).

Greg Clark anerkendte styrken ved de danske business regioners evne til at skabe en fælles vækstdagsorden med fokus på bl.a. skala, infrastruktur, arbejdsmarkeder og synlighed.

Business regioner er fleksible og tilpasningsdygtige
Greg Clark pointerede, at styrken ved business regioner er, at de ikke er myndigheder, men et agentur som kan ændre og tilpasse sin rolle. Det er en fordel, at business regioner ledes af kommunerne, da det skaber handlekraftige samarbejdsrammer og er med til at skabe lokal forankring og fælles prioritering på tværs af kommuner. Business regioner er drivere for at skabe vækst i hele Danmark ved at øge synergien mellem land og by.

Carsten Kissmeyer Greg Clark
(Vores Borgmester Carsten Kissmeyer var med i panelet af spørgelystne business regioner til Greg Clark perspektiver - Foto: Mikkel Meldgaard)

Ikke kun én opskrift til at være en succesfuld business region
Greg Clark fremhævede, at der er flere måder at organisere business regioner på. Eksempelvis har mange business regioner en stærk by, som er drivkraft for området, mens andre har flere større byer som komplementerer hinanden. Ligeledes består nogle business regioner alene af offentlige organisationer, mens andre består af et miks af offentlige og private virksomheder. Uanset business regionernes interne organisering så er deres styrke, at de er med til at skabe en klar identitet for området og en fælles dagsorden om at stå sammen om at løse udfordringer med udvikling.

Læs mere om arrangementet her

Fyldt med inspiration fra Greg Clarks indlæg fortsætter Business Region MidtVest sit arbejde med at skabe fælles dagsordener til gavn for det Midt- og Vestjyske område.