Bits & Bites - Den digitale infrastruktur i det midt- og vestjyske

For at sikre at antallet af bits stadig flyver afsted i takt med den stigende digitalisering af midt- og vestjylland inviterede Business Region MidtVest politikere, interesseorganisationer og operatører til frokost"bites" for at tale om hvordan midt- og vestjylland sikrer en fortsat stærk digitale forbindelse til omverdenen.

Fredagen under folkemødet havde Business Region MidtVest inviteret til frokost for relevante parter om den digitale infrastruktur i Midt- og Vestjylland.

Frokosten gav mange gode "bits" til at skabe de gode rammer for at midt- og vestjylland kan være godt forbundet, og nedenfor ses nogle af perspektiver som blev delt henover det vestjyske frokostbord.

Business Region MidtVest mulighedsrum for forbedring af den digitale infrastruktur i området

 • Kommunerne kan tage en aktiv rolle i at hjælpe med den passive infrastruktur ved f.eks. tomrør ifm. andre graveprojekter og indtænkning af mulighederne for opsætning af mobiludstyr ifm. etablering af master, skorstene o.lign.

 • Sikre ensartede og hurtigere sagsbehandlingstider af maste - og gravetilladelser.

 • Afsøge mulighedsrummet i at hjælpe med opsætning af master og kabler ved involvering af borgere så som man har som fremgangsmåden i Sverige (Fiber to the farm), hvor borgerne hjælper med at grave.

 • Kommunerne må godt få en betydningsfuld rolle for båndbredden samt opsætning af master, så længe deres opgaver er klart defineret.

 • Gør som I allerede gør - Spørg ind til erhvervslivets behov, men stå ikke i vejen for dem.

 • Kommunerne bør bruge deres fælles indkøbsstyrke til at sætte nogle krav til f.eks. bredbånd og mobildækning, ligesom de 6 midt-og vestjyske kommuner gjorde sidste år ift. mobildækning.

De grundlæggende debatter rundt om bordet

 • Målsætningen for kommunerne må være; lynhurtig forbindelse til alle således borgere såvel som virksomheder kan (over)leve i området. Dog bør der være en realisme om at hurtigt bredbånd skal nås med et sammenspil af forskellige teknologier i de kommende år, og i forskelligt tempo. Det handler om økonomi; hvor mange borgere når vi ud til med de midler der er til rådighed.

 • Udbredelsen af 5G til hele landet kommer til at have lange udsigter i og med der vil skulle investeres massivt i antallet af master i landet. Det estimeres at der alene i hovedstadsområdet bliver behov for 15.000 5G master (hvilket svarer til summen af alle telemaster, der er opsat i Danmark i dag).

 • Det trådløse og det kablede bredbånd skal understøtte hinanden, og har forskellige anvendelsesformål også for fremtidens digitale infrastruktur.

 • Datamængden fordobles hvert 18. måned (Moores lov) - den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere og efterspørgslen efter teknologier stiger. En stabil og hurtig forbindelse er nødvendig for at følge med udviklingen.

 • Som land bør vi ikke være tilfreds med vores nuværende forbindelser, da mange lande stadig er langt foran os.

 • Bredbåndspuljen har indstil videre ikke haft den store betydning for investeringer i landdistrikterne, da rigtig mange steder i Danmark er berettiget til at søge om tilskud