Midt- og vestjyske kommuner udgiver skolebog, der brander erhvervsuddannelserne

Den nye bog hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder opgaver, der giver skoleelever et indblik i 31 forskellige erhvervsfaglige uddannelser.

Tal for Danmarks Vækstråd fortæller, at der på landsplan kommer til at mangle 85.000 erhvervsfagligt uddannede i år 2025. Midt- og Vestjylland vil i særlig grad blive ramt af udfordringer i forhold til at tiltrække denne type arbejdskraft.

Det gør de syv samarbejdskommuner i Business Region Midt Vest nu noget ved. Med støtte fra Region Midtjylland til aktiviteter knyttet til DM i Skills 2018 har kommunerne udgivet en bog til undervisningsbrug i folkeskolen. Bogen hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder 31 opgaver, der hver især har fokus på en erhvervsuddannelse.

- Målet er at give vores skoleelever et indblik i de mange spændende uddannelsesmuligheder der er indenfor det erhvervsfaglige. Det unikke ved skolebogen er dels, at den er forfattet af folkeskolelærerne selv, men også at opgaver lever op til pensum og derfor kan indgå som en del af den almindelige undervisning, fortæller Pia Klostergaard, projektleder for uddannelsesmaterialet fra Skive Kommune og medredaktør på bogen.

Helt konkret betyder det, at eleverne for eksempel kan lære om uddannelser som tømrer, anlægs-gartner og klejnsmed, mens de har matematik, mens elektriker- og bager- og mekaniker-uddannelserne knytter sig til skolefaget fysik/kemi. 

Bogen ligger gratis online
Som et led i arbejdet med de fagrelevante opgaver åbner bogen desuden op for såkaldte ’Åben Skole Aktiviteter’. Her kan eleverne eksempelvis besøge en lokal håndværker eller en uddannelses-institution i skoletiden.

- Vi håber, at skolerne vil tage rigtig godt imod bogen og bruge den aktivt i undervisningen. Det er et godt materiale, som kan være med til at pirre elevernes nysgerrighed i forhold til de mange spændende erhvervsuddannelser, der er at vælge imellem, siger Merete Gammel-mark, der er lokal programleder på DM Skills 2018 for Business Region MidtVest og med-redaktør på bogen.

Bogen ’Fang Erhvervsuddannelserne’ vil blive taget i brug i undervisningen på folkeskolerne i de syv kommuner bag projektet; Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive samt Struer Kommune.

Derudover kommer bogen og de 31 opgaver til at ligge frit tilgængeligt online på SkillsDenmarks side www.skillsdenmark.dk, så folkeskoler og lærere i hele Danmark har mulighed for at bruge materialet i deres undervisning.

Hent bogen og lær mere om projektet her

Kontakt
Merete Gammelmark: +45 2119 4522 
Pia Klostergaard: +45 4042 0081 
Lasse Stig Sandgaard: +45 2233 3022


Medieomtale
Herning Folkeblad - Midt- og Vestjyske kommuner udgiver skolebog

Dagbladet Holstebro Struer - Kommuner sætter alt ind på at flere unge til at satse på deres hænder

Skive Folkeblad - Elever skal pirres til at vælge erhvervsuddannelser (Trykt d. 8. maj 2017)

P4 Eftermiddag 

 

Billeder fra pressemødet