Vi bliver en del af programmet for Smart Industri 2017-2019

AU Konsortiet, herunder Business Region MidtVest har vundet udbuddet på Vækstforums program for Smart Industri 2017-2019

Programmet for Smart Industri 2017-2019 har til formål at sprede viden om og fremme anvendelsen af Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder (SMV). Initiativet skal via innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner medvirke til at øge antallet af innovative SMVer i alle led af værdikæden for derigennem at øge produktivitet, vækst og jobskabelse.

AU, Institut for Ingeniørvidenskab er operatør for programmet i tæt partnerskab med otte andre partnere. Det er DAMRC; Væksthus Midtjylland; fire innovationsnetværk: Infinit (it), RoboCluster, Dansk Materiale Netværk, Inbiom (biomasse); samt de to midtjyske Business Regions: Business Region Aarhus og Business Region MidtVest.

 

Gå tilbage til nyhedsoversigten

Kommende begivenheder

Har du meldt dig til vores kommende arrangementer?

Se mere
Se det seneste nyt på vores sociale medier nedenfor!