Susanne Nors ansat som leder af Business Region MidtVest

Velkommen til Susanne som starter i chefstillingen for Business Region MidtVest d. 1. April

Business Region MidtVest har nu fået ansat Susanne Nors som chef for projektet, og hun begynder i jobbet 1. april. Netværket får hjemadresse i Herning Kommune, hvor et sekretariat vil varetage det daglige arbejde.

Med fem år som leder i Udenrigsministeriet hos Eksportrådet i Kina, tidligere senior-forhandler for DONG Energy og chefrådgiver i Deloitte-koncernen kommer Susanne Nors til Midt- og Vestjylland med et bredt kendskab til både private og offentlige virksomheder.

- Jeg valgte at søge stillingen, fordi det lød super spændende. Jeg har arbejdet meget i krydsfeltet mellem det offentlige og private, og jeg glæder mig til at hjælpe kommunerne i Midt- og Vestjylland med at få mest muligt ud af deres fælles styrkepositioner. Det er en opgave, hvor jeg kan bruge erfaringerne fra alle de ting, jeg har lavet hidtil, siger Susanne Nors i en pressemeddelelse.

Skal skabe nye job
Business Region MidtVest er et nystartet samarbejde mellem Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner. Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye job og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.

Det vil Susanne Nors blandt andet arbejde hen imod ved at se på de styrker, som området har.

- Vi skal tænke i tværkommunale samarbejder, og se bredt og globalt på mulighederne. Det er ikke nok at se på muligheder her i landet. Sat på spidsen udgør hele Danmarks indbyggertal befolkningen i én af Beijings forstæder. Vi skal fokusere på det, vi kan, der er noget særligt, og så finde ud af, hvordan vi kan bruge det til at positionere os, siger Susanne Nors.


Den helt rigtige
Formand for Business Region MidtVest, Holstebros borgmester H.C. Østerby, ser frem til samarbejdet med Susanne Nors.

- Vi er rigtig glade for, at det er Susanne Nors, der skal sætte gang i det stykke arbejde, som nu skal gøres. Business Region MidtVest skal skabe nye muligheder for vækst og arbejdspladser. Der foregår i de syv kommuner allerede meget godt arbejde for erhvervslivet lokalt og regionalt, i både offentligt og privat regi. Susanne Nors har de helt rigtige forudsætninger for at bygge oven på det arbejde, og skabe helt nye gevinster for hele Midt- og Vestjylland, siger H.C. Østerby.

 

Blå Bog

Uddannelse: Executive MBA fra Copenhagen Business School og cand. jur. fra Københavns Universitet

Udvalgte tidligere stillinger:

Leder og partner, Business Connect, konsulentbureau

Leder af Eksportrådets kontor for Energi og Miljø i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing og Taipei.

Chefkonsulent, Deloitte København.

Senior forhandler, DONG Energy

Manager for forretningsudvikling, Arthur Andersen A/S

Strategisk og juridisk rådgiver, Dansk Energi

 

Gå tilbage til nyhedsoversigten