Syv kommuner vil gå sammen om at skabe vækst

Syv midt- og vestjyske kommuner går nu sammen i »Business Region MidtVest - Danmarks Produktionshjerte«. Målet er at skabe endnu mere vækst, endnu flere job og forløse det potentiale, der er i de syv deltagende kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer.

- I fællesskab kan vi syv kommuner tale med en tydeligere og mere markant stemme. Målet er at få skabt en platform for vækst og udvikling. Business Region MidtVest skal være en anerkendt og attraktiv aktør og samarbejdspartner, også i international sammenhæng. Vores ambitionsniveau er meget højt, siger H. C. Østerby, (S), kommende formand for Business Region MidtVest og borgmester i Holstebro, i en pressemeddelelse.

Baggrunden for den nye Business Region er, at det kan være svært for den enkelte kommune at skabe optimale betingelser for de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Konkurrencen kender ikke til kommune- eller landegrænser. Og virksomhederne er interesserede i netværk og klyngesamarbejder - på tværs af mere eller mindre tilfældigt tegnede streger på et kommunalt danmarkskort.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi - med udgangspunkt i de midt- og vestjyske styrkepositioner - nu er blevet enige om et fælles, tværkommunalt grundlag, som jeg har stor tiltro til kan styrke områdets erhvervsmæssige udvikling. Nu glæder jeg mig til at få budskabet ud til erhvervslivet, uddannelsesinsti-tutioner med flere, så intentionerne kan blive omsat til virkelighed, siger Iver Enevoldsen, (V), kommende næstformand i Business Region MidtVest og borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Vil tiltrække investeringer

De syv borgmestre præsenterer i den kommende tid planerne for deres respektive byråd og indstiller, at den nye Business Region bliver vedtaget. Business Region MidtVest bliver en pendant til en række tilsvarende samarbejder andre steder i Danmark.

Business Region MidtVest vil blive ledet af en bestyrelse med de syv borgmestre med Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuners borgmestre i henholdsvis formands- og næstformandsstolen. Herning og Herning Kommune bliver hjemby for det nye samarbejde. Et sekretariat med i første omgang en leder og en medarbejder vil således blive placeret på Herning Kommune.

- Jeg er glad for, at vi syv borgmestre på denne måde står sammen om at tydeliggøre det erhvervsmæssige potentiale, der er i Midt- og Vestjylland, siger Hernings borgmester Lars Krarup (V).

- Det midt- og vestjyske område er hjertet i produktions-Danmark. Nu kan vi med én stemme søge at tiltrække investeringer og arbejdspladser, både private og offentlige, uddyber han i pressemeddelelsen.

Det midt- og vestjyske område er centrum for store dele af den danske metalindustri. I området ligger tyngden af Danmarks vind- og energiproduktion, og også mode- og livsstilsbranchen, fødevarer og transport fylder, for nu blot at nævne nogle af sværvægterne i det midt- og vestjyske erhvervsliv.

Business Region MidtVest evalueres ved årsskiftet 2017/2018.

 

Om projektet

Business Region MidtVest vil arbejde sammen om indsatser på en række områder:

  • Erhvervsudvikling og erhvervssatsninger
  • Arbejdskraft og uddannelse
  • Infrastruktur og havne
  • Turisme

Business Region MidtVest organiserer sig med en politisk bestyrelse bestående af borgmestrene for de syv deltagende kommuner. Formandsskabet består af formand og næstformand. Holstebros borgmester bliver formand, og Ringkøbing-Skjerns borgmester bliver næstformand.

Business Region Midtvest får hjemadresse i Herning Kommune, hvor et sekretariat vil varetage det daglige arbejde.

En administrativ styregruppe med direktører fra hver af de syv kommuner forbereder bestyrelsens møder og er sparringspartner for lederen af sekretariatet.

Tanken er, at hver kommune afsætter ti kroner pr. indbygger til arbejdet. Det vil give et årligt budget på cirka 3,3 millioner kroner.

 

Gå tilbage til nyhedsoversigten