Ressourcer & Kompetencer

Arbejdskraft og uddannelse er to afgørende områder for at Midt- og Vestjylland fortsat kan være Danmarks produktionshjerte

Business Region MidtVests ressourcer & kompetencer udgøres af kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder, som har gjort området til Danmarks produktionshjerte.

Arbejdskraft
Virksomheder klarer sig rigtig godt i det midt- og vestjyske, hvilket betyder større efterspørgsel på arbejdskraft. Business Region MidtVest sigter efter at skaffe og uddanne den efterspurgte arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi vil øge arbejdsudbuddet her

Uddannelse
For fortsat at have fremgang i erhvervslivet, er det nødvendigt med kvalificerede uddannelser, på både faglige og praktiske uddannelsesretninger. Læs nærmere om Business Region MidtVests uddannelsesløft her