Større appetit på fødevarer

Midt- og Vestjylland er anerkendt nationalt og internationalt som Danmarks førende fødevareproduktionsområde og spisekammer.

I det midt- og vestjyske er produktion og forarbejdning af fødevarer en naturlig del af områdets kultur og historie. Vi betegner os som Danmarks spisekammer, og hele værdikæden fra fiskeri og landbrugsproduktion af råvarer til procesindustri og eksport står stærkt som fødevareklynge. 

Gennem ”Midt- og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer” vil Business Region MidtVest stimulere væksten på dette højtspecialiserede område.