Arbejdskraft til fremtidens vækst

Visionen er at Midt- og Vestjylland har tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft med det formål at fastholde, tiltrække og vækste virksomheder.

Det går rigtig godt for virksomhederne, og derfor mangler vi arbejdskraft.
Store årgange forlader arbejdsmarkedet, og kravet, til de der er tilbage, er tydeligt: Vi skal være dygtigere og hurtigere til at omstille os. 

Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft og dygtige specialister. Midlerne er forskellige, og derfor spiller områdets uddannelser, virksomheder og kommuner alle en afgørende rolle for at sikre at udbud og efterspørgsel hænger sammen. 

Vi kan øge arbejdsudbuddet ved at:

  • Holde lidt længere på virksomhedernes seniorer
  • Satse på større mobilitet og indpendling til regionens arbejdspladser 
  • Forpligte os til at bringe flere ind på arbejdsmarkedet
  • Øge tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft gennem formidling på tværs af kommunerne
  • Påvirke egnens unge, som studerer i de store uddannelsesbyer til at vende blikket mod hjemegnen efter job