Kompetencer

Arbejdskraft og uddannelse er to afgørende områder, når det handler om Midt- og Vestjyllands evne til fortsat at være Danmarks produktionshjerte.

Business Region MidtVests ressourcer & kompetencer udgøres af kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder, hvilket har gjort området til Danmarks produktionshjerte.

Arbejdskraft
Virksomheder klarer sig rigtig godt i det midt- og vestjyske, hvilket betyder større efterspørgsel på arbejdskraft. Business Region MidtVest sigter efter at skaffe og uddanne den efterspurgte arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi vil øge arbejdsudbuddet her

Uddannelse
For fortsat at have fremgang i erhvervslivet, er det nødvendigt med kvalificerede uddannelser på både faglige og praktiske uddannelsesretninger. Læs nærmere om Business Region MidtVests uddannelsesløft her