Business Region MidtVest har tre overordnede arbejdsområder

Ambitionen er at samarbejdet i BRMV skaber en stærk vækstorienteret Midt- og Vestjysk region, der udnytter fremtidens teknologiske muligheder til fulde.

Business Region MidtVest er sat i verden ud fra lige dele ønsker og behov. Erhvervslivets behov for de bedste rammer til virksomhedsvækst, og kommunernes ønske om at samarbejde for en fælles fremgang i hele det midt- og vestjyske område. 

Der er brug for at Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer står sammen om at skabe grundlaget for fremtidens vækst gennem et samarbejde mellem kommunerne og et ambitiøst partnerskab med erhvervslivets regionale aktører - samt at udbygge netværk og relationer gennem nationale og internationale samarbejder.

Nedenfor kan du se Business Region MidtVests strategiske målskive, der indrammer områdets udviklingsprofil og styrkepositioner. Målskiven repræsenterer tre overordnede arbejdsområder, samt de  indsatser, der går på tværs af de forskellige arbejdsområder:

  1. Kompetencer
  2. Erhvervssatsninger
  3. Infrastruktur

      Tværgående indsatser er:

       4. Internationalisering & eksport
       5. Partnerskabsmodel
       6. Iværksætter
       7. Branding

Rammen for al aktivitet er Grøn Vækst.